Jsme střešní organizace pro mateřská, rodinná a komunitní centra. Vytváříme prorodinné klima ve společnosti i na trhu práce, a tím pomáháme předcházet nepříznivým situacím v rodinách.

Rodina ve společnosti

Prosazujeme legislativu přátelskou rodině ■ Síťujeme odborníky a organizace na lokální i národní úrovni ■ Podporujeme zapojení mateřských center do místních samospráv

Více

Rodina v centrech

Posilujeme hodnotu rodiny v mateřských centrech ■ Předáváme know-how ■ Podporujeme začínající i zavedená MC ■ Propojujeme MC ■ Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Více

Rodina ve firmě

Podporujeme konkurenceschopnost firem (audit) ■ Oceňujeme firmy, které jsou přátelské rodině (soutěž) ■ Posilujeme hodnotu rodiny na trhu práce ■ Propagujeme příklady dobré praxe

Více

Nejbližší akce sítě a aktuality

Aktuálně sdružujeme251 organizací.

Věří v nás a oceňují naši práci

Pavel Podivínský

Pavel Podivínský

Vedoucí oddělení, Oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje

„Vnímáme Síť pro rodinu jako jednu ze stabilních a důvěryhodných organizací, které pracují v oblasti rodinné politiky, a proto věřím, že i další spolupráce, která bude probíhat v budoucnu, bude stejně úspěšná jako v současné době.“

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik, LMC

Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu.

Další ocenění