Posilujeme hodnotu rodiny

Rodina
ve společnosti

Prosazujeme legislativu přátelskou rodině ■ Síťujeme odborníky a organizace na lokální i národní úrovni ■ Podporujeme zapojení mateřských center do místních samospráv

Více

Rodina
v centrech

Posilujeme hodnotu rodiny v mateřských centrech ■ Předáváme know-how ■ Podporujeme začínající i zavedená MC ■ Propojujeme MC ■ Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Více

Rodina ve firmě

Podporujeme konkurenceschopnost firem (audit) ■ Oceňujeme firmy, které jsou přátelské rodině (soutěž) ■ Posilujeme hodnotu rodiny na trhu práce ■ Propagujeme příklady dobré praxe

Více

Nejbližší akce sítě a aktuality

KULATÝ STŮL - "K čemu ta centra vlastně jsou?" Praha

Kulatý stůl

Místo konání: Konírna Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v Praze

Podrobnosti akce

Za 20 let fungování sdružujeme 250 center.

Věří v nás a oceňují naši práci

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

personalistka, zakladatelka MINERVA 21

Věřím, že jeden z nejdůležitějších příkladů v rodině, kterou předáme svým dětem, je jim ukázat, jak se jejich otec a matka mají rádi. Rodiče mají povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat hodnoty a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik, LMC

Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu.

Další ocenění