Rodina v centrech

MATEŘSKÉ CENTRUM

Terminus technicus MATEŘSKÉ CENTRUM jsme převzali z Německa, kde se používá termín „Mütterzentrum“. Mateřská centra zakládají především matky na mateřské dovolené, proto ten důraz na matku, která vedle své mateřské role vstupuje aktivně na pole občanské společnosti.

Název zdůrazňuje aktivní matku, ale neznamená to, že centra jsou určená jen jim. Naopak mateřská centra jsou otevřená všem členům rodiny a všem generacím.

V českém prostředí dosud narážíme na nepochopení, proto se některá centra rozhodla pro jiný název, ale základní know-how zůstává pod obecným názvem mateřské centrum.

Mateřská centra jsou zakládána především s cílem vytvořit otevřený prostor pro sdílení a svépomoc jako prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti.

 

SÍŤ PRO RODINU

Střešní organizace pro mateřská centra v ČR, která:

  • podporuje začínající i zavedená mateřská centra

  • předává know-how

  • propojuje mateřská centra

  • sdílí a oceňuje příklady dobré praxe