Posilujeme hodnotu rodiny

Rodina
ve společnosti

Prosazujeme legislativu přátelskou rodině ■ Síťujeme odborníky a organizace na lokální i národní úrovni ■ Podporujeme zapojení mateřských center do místních samospráv

Více

Rodina
v centru

Podporujeme začínající i zavedená materská centra ■ Předáváme know-how ■ Propojujeme materská centra ■ Sdílíme a oceňujeme příklady dobré praxe

Více

Rodina
ve firmě

Podporujeme konkurenceschopnost firem (audit) ■ Oceňujeme firmy, které jsou přátelské rodině (soutěž) ■ Posilujeme hodnotu rodiny na trhu práce ■ Propagujeme příklady dobré praxe

Více

Nejbližší akce sítě a aktuality

ZÁKLADY PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE PRO PRÁCI S BATOLATY A PŘEDŠKOLÁKY ANEB S TEBOU MĚ BAVÍ DEN – SEMINÁŘ 27. 5. 2017, BRNO Brno

Seminář

Místo konání: Dětská skupina Brňáčci, Lidická 77, Brno

Podrobnosti akce

ODLIŠNOSTI PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE OD 1 ROKU DO 6 LET – SEMINÁŘ 30. 5. 2017, KROMĚŘÍŽ Kroměříž

Seminář

Místo konání: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž

Podrobnosti akce

Za 20 let fungování sdružujeme 272 center.

Věří v nás a oceňují naši práci

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

personalistka, zakladatelka MINERVA 21

Věřím, že jeden z nejdůležitějších příkladů v rodině, kterou předáme svým dětem, je jim ukázat, jak se jejich otec a matka mají rádi. Rodiče mají povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat hodnoty a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik, LMC

Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu.

Další ocenění