Posilujeme hodnotu rodiny

Společnost
přátelská rodině

Zveme ke spolupráci na posilování a prosazování hodnot rodiny ve společnosti odborníky, osobnosti i organizace podporující rodinu...

Více

Rodiny
v centru

Nabízíme mateřským centrům a dalším neziskovým organizacím, které vyvíjí činnost mateřských center, know-how mateřských center, sdílení a vzájemnou spolupráci, vzdělávání...

Více

Rodina
ve firmě

Nabízíme firmám „Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda firmy“, možnost dlouhodobé spolupráce, programy na posilování rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmách...

Více

Nejbližší akce sítě a aktuality

Za 20 let fungování sdružujeme 282 center.

Věří v nás a oceňují naši práci

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

personalistka, zakladatelka MINERVA 21

Věřím, že jeden z nejdůležitějších příkladů v rodině, kterou předáme svým dětem, je jim ukázat, jak se jejich otec a matka mají rádi. Rodiče mají povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat hodnoty a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik, LMC

Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu.

Další ocenění