Rodina ve firmě

Podporujeme prorodinný a odpovědný přístup firem

Čtěte více

Informujeme o problematice slaďování

Čtěte více

Podporujeme ohrožené skupiny na pracovním trhu

Čtěte více

Oceňujeme odpovědné firmy

Čtěte více

Prosazujeme systémová opatření pro slaďování práce a rodiny

Čtěte více

Audit Společnost přátelská rodině

Čtěte více

Další nabízené služby pro firmy

Čtěte více

Oceněné firmy a reference

Čtěte více