Rekvalifikační kurz "Manažer NNO"

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MANAŽER/KA NNO

Základní informace

Síť pro rodinu, z.s. opět získala akreditaci k pořádání rekvalifikačního kurzu Manažer/ka (se zaměřením na neziskový sektor). Akreditace u MŠMT pod č. j. MSMT-4304/2023-2.

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

Závěrečná zkouška: kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu závěrečné práce, písemný test, zpracování praktického úkolu a ústní zkoušku

Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci.

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, věk 18 let a musí být občanem ČR.

Obsah kurzu

 • Specifika řízení NNO
 • Legislativa
 • Strategické řízení a plánování
 • Finanční řízení a fundraising
 • Personální management
 • Metody práce v týmu
 • Sociální inovace
 • Marketing
 • PR a média
 • Poučení o BOZP a PO
 • Udržitelný rozvoj

 

Více informací o rekvalifikačním kurzu naleznete v letáku a na webových stránkách Síť pro vzdělání.

Navíc máte možnost využít dotace kurzu až do výše 100%. Tuto možnost právě nabízí MPSV, přes ÚP. Více informací o dotovaných kurzech se dočtete ZDE.