Rekvalifikační kurz "Manažer NNO"

Od ledna 2020 Síť pro rodinu, z.s. opět získala akreditaci k pořádání rekvalifikačního kurzu Manažer (se zaměřením na neziskový sektor). Akreditace u MŠMT pod č. j. MSMT-33770/2019-1/390.

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci.

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, věk 18 let a musí být občanem ČR.

Obsah kurzu:

 • personální management
 • sociální inovace
 • metody práce v týmu
 • PR a média
 • poučení o BOZP a PO
 • udržitelný rozvoj a ekologicky šetrný provoz organizace
 • strategické řízení a plánování
 • marketing
 • finanční řízení a fundraising
 • legislativa
 • specifika řízení NNO

Cena kurzu: na vyžádání

TERMÍNY:

Aktuálně probíhají kurzy v rámci našeho projektu RESTART 4.0 – více informací o projektu zde

V případě zájmu o více informací pište na irena.pribylova@sitprorodinu.cz.