Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky - Jihomoravský kraj

  • Datum a čas konání: 17. 04. 2024 10:00
  • Místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám., místnost 028-029 Brno

Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky   

pod záštitou Bc. Jany Holomčík Leitnerové, radní Jihomoravského kraje pro sociální a rodinnou politiku, ve středu 17. dubna 2024 od 10:00 hodin na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám., místnost 028-029

 

Setkání zástupců kraje, komunálních politiků, úředníků a mateřských, rodinných a komunitních center na půdě krajského úřadu k prohloubení vzájemné spolupráce:

• posílení spolupráce mezi centry a místními samosprávami při prosazování a podpoře rodinné politiky na místní úrovni a nastavování opatření primární prevence

• aktivní zapojení center jako aktérů primární prevence do vyjednávání a implementace akčního plánu Strategie rodinné politiky 2023–2030 a způsobu jeho naplňování

• představení pestrosti a principu fungování mateřských, rodinných a komunitních center

• pestrost nabídky center - pyramida služeb/přínosů společnosti a hodnota, kterou přinášejí

• příklady dobré praxe - kraj, obec, centra (dobrovolnická, profesionalizovaná, zřízená obcí)

• Síť pro rodinu, z.s. jako střešní organizace a podpora center v kraji

 

Pojďme společně hledat odpovědi na otázky:

• Co potřebují místní samosprávy a kraj od státu?

• Co potřebují centra od státu, kraje, obce?

• Jaká jsou aktuální opatření kraje v rámci rodinné politiky?

• Jak nastavit financování prorodinných služeb na krajské a obecní úrovni?

 

Svou účast prosím potvrďte vyplněním formuláře do 10. 4. 2024.

Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Petra Kuhejdová Halířová, petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz.