Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky - Karlovarský kraj

 • Datum a čas konání: 11. 04. 2024 10:00
 • Místo konání: Sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory Karlovy Vary

Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky   

 • pod záštitou Mgr. Roberta Pisára, radního Karlovarského krajepro oblast sociálních věcí ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 10.00 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Setkání zástupců kraje, komunálních politiků, úředníků a mateřských, rodinných a komunitních center napůdě krajského úřadu k prohloubení vzájemné spolupráce:

 • posílení spolupráce mezi centry a místními samosprávami při prosazování a podpoře rodinné politiky
  na místní úrovni a nastavování opatření primární prevence
 • aktivní zapojení center jako aktérů primární prevence do vyjednávání a implementace akčního plánu
  Strategie rodinné politiky 2023–2030 a způsobu jeho naplňování
 • představení pestrosti a principu fungování mateřských, rodinných a komunitních center
 • pestrost nabídky center - pyramida služeb/přínosů společnosti a hodnota, kterou přinášejí
 • příklady dobré praxe - kraj, obec, centra (dobrovolnická, profesionalizovaná, zřízená obcí)
 • Síť pro rodinu, z.s. jako střešní organizace a podpora center v kraji

Pojďme společně hledat odpovědi na otázky:

 • Co potřebují místní samosprávy a kraj od státu?
 • Co potřebují centra od státu, kraje, obce?
 • Jaká jsou aktuální opatření kraje v rámci rodinné politiky?
 • Jak nastavit financování prorodinných služeb na krajské a obecní úrovni?

Svou účast prosím potvrďte vyplněním formuláře do 9. 4. 2024.
Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Petra Janatová, petra.janatova@sitprorodinu.cz