Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky - Královéhradecký kraj

  • Datum a čas konání: 05. 03. 2024 10:00
  • Místo konání: Krajský úřad KHK, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací místnosti Karla Poláčka (P1.905) Hradec Králové

Jak využít potenciál mateřských, rodinných a komunitních center k úspěšnému naplňování rodinné politiky   

pod záštitou Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
v úterý 5. 3. 2024 od 10:00 hodin v budově Krajského úřadu KHK, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací místnosti Karla Poláčka (P1.905).

Setkání zástupců kraje, komunálních politiků, úředníků a mateřských, rodinných a komunitních center napůdě krajského úřadu k prohloubení vzájemné spolupráce:

  • posílení spolupráce mezi centry a místními samosprávami při prosazování a podpoře rodinné politikyna místní úrovni a nastavování opatření primární prevence
  • aktivní zapojení center jako aktérů primární prevence do vyjednávání a implementace akčního plánuStrategie rodinné politiky 2023–2030 a způsobu jeho naplňování
  • představení pestrosti a principu fungování mateřských, rodinných a komunitních center
  • pestrost nabídky center - pyramida služeb/přínosů společnosti a hodnota, kterou přinášejí
  • příklady dobré praxe - kraj, obec, centra (dobrovolnická, profesionalizovaná, zřízená obcí)
  • Síť pro rodinu, z.s. jako střešní organizace a podpora center v kraji

Svou účast prosím potvrďte vyplněním formuláře do 3. 3. 2024. Celá pozvánka zde.
Kontakt pro případné dotazy: Ing. Kateřina Jindrová, katerina.jindrova@sitprorodinu.cz