Dětská skupina a mikrojesle

 

Síť pro rodinu a dětské skupiny/mikrojesle

  • lobujeme za DS a mikrojesle na MPSV, MŠMT, v poslanecké sněmovně ČR i v senátu ČR
  • jsme připomínkovacím místem k novele zákona o DS
  • sdružujeme mateřská centra provozující DS a mikrojesle a umožňujeme jim vzájemné sdílení k problematice DS a mikrojeslí
  • poskytujeme aktuální informace
  • jsme schopni pomoci s dotačními žádostmi a jejich administrací

 

Kde lze získat informace?

 

Zákon a další dokumenty

Zákon č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Postup zřízení dětské skupiny v deseti krocích (materiál MPSV)

Postup při zrušení oprávnění (materiál MPSV)

Audit značky kvality

Příručka pro zřizovatele mikrojeslí