Obecné informace k dětským skupinám

Síť pro rodinu a dětské skupiny

  • lobujeme za DS na MPSV, MŠMT, v poslanecké sněmovně ČR i v senátu ČR
  • jsme připomínkovacím místem k novele zákona o DS
  • sdružujeme mateřská centra provozující DS a umožňujeme jim vzájemné sdílení k problematice DS
  • poskytujeme aktuální informace
  • jsme schopni pomoci s dotačními žádostmi a jejich administrací

Kde lze získat informace?

Zákon a další dokumenty

Zákon č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (aktuální znění platné od 1. 10. 2021)

novele zákona souhrnné přehledné informace zde.

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí – zrušena k 30. 9. 2021 a nahrazena vyhláškou č. 350/2021 Sb.

Vyhláška 350/2021 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (platná od 1. 10. 2021)

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Postup zřízení dětské skupiny v deseti krocích (materiál MPSV)

Postup při zrušení oprávnění (materiál MPSV)

Audit značky kvality