DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ (KÓD 69-073-M)

Zkouška určená uchazečům, kteří již získali kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M) a mohou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

 • Poplatek za složení zkoušky: 3 900 Kč, pro členy Sítě pro rodinu, z.s. platí dotovaná cena 3 500 Kč.
 • Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání, je bez logopedické vady a již získala kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Zkoušky se konají v prostorách Sítě pro rodinu, z. s. Truhlářská 24, Praha 1.
 • Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnoticím standardem pro profesní kvalifikaci.
 • Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.
 • Přihlášku k doplňkové zkoušce profesní kvalifikace najdete ZDE. Vyplněnou zašlete na email: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
 • Závazně přihlášeným uchazečům zasíláme skripta a další studijní materiály.
 • Délka zkoušky: 2 – 2,5 hodiny
 • Kapacita zkouškového termínu: 8 osob
 • Po úspěšném absolvování zkoušky získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Obsah doplňkové zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

 

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PRO PLNOU I DOPLŇKOVOU ZKOUŠKU JSOU

 • 16. srpna 2024