Prosazujeme systémová opatření pro slaďování práce a rodiny

Prostřednictvím našeho zastoupení v poradních a pracovních orgánech vlády a úzkou spoluprací s ministerstvy prosazujeme legislativu přátelskou rodině a členstvím v odborných platformách přispíváme do veřejné diskuse na celorepublikové úrovni. Zároveň úspěšně podporujeme ženy z našich členských mateřských center k zapojení do komunální politiky.