Podporujeme ohrožené skupiny na pracovním trhu

Zaměřujeme se zejména na skupiny, které jsou na trhu nejvíce ohrožené: rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené, rodiče pracující a pečující o děti či osobu blízkou a na skupinu osob starších 50 let.