Informujeme o problematice slaďování

Jedním z cílů Sítě pro rodinu je informovat zaměstnavatele i zaměstnance o problematice rovných příležitostí, alternativních forem práce a dalších opatření pro slaďování rodinného a pracovního života. Činíme tak prostřednictvím projektů, výzkumnou činností a publikací souvisejících výstupů, ale i pořádáním veřejných tematických akcí a tvorbou kampaní.