Další nabízené služby pro firmy

  • ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

             - dotazníkové šetření mezi zaměstnanci

             - poradenství

             - workshopy

             - focus groups

             - rozhovory


 

  • SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

             - networking

             - analýzy

             - zajištění odborné péče o děti v rámci firemních akcí