Cena auditu

Pro komerční subjekty:

Cenu za audit kalkulujeme dvěma způsoby:

1. podle počtu realizovaných hodin se základní expertní sazbou 800 Kč/hodinu.

2. paušální cenou, a to dle velikosti firmy:

  • do 20 zaměstnanců/kyň – 5.000 Kč

  • od 21 do 100 zaměstnanců/kyň – 10.000 Kč

  • od 101 do 500 zaměstnanců/kyň– 15.000 Kč

  • od 501 zaměstnanců/kyň – 25.000 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro neziskové organizace:

  • do 20 zaměstnanců/kyň – 2.000 Kč

  • od 21 do 50 zaměstnanců/kyň – 4.000 Kč

  • od 50 zaměstnanců/kyň – 6.000 Kč

 

Mateřským centrům poskytujeme audit ZDARMA