Časový rozsah auditu

Časový rozsah se vždy odvíjí od velikosti firmy a předem schválené strategie a cílů auditu. Standardní časový rozsah je:

  • Příprava = 3 hodiny

  • Analýza dotazníků a podkladů od organizace = 4 – 10 hodin

  • Šetření na místě a vyhodnocení = 4 – 12 hodin

  • Zpracování závěrečné zprávy (analýza, vyhodnocení a doporučení) = 4 – 16 hodin

Celkem – podle velikosti firmy = 15 – 43 hodin