Chci se stát členem Sítě pro rodinu

ČLENEM SÍTĚ PRO RODINU SE MOHOU STÁT:

 •  právnické osoby - mateřská, rodinná, komunitní i jiná centra
 •  fyzické osoby starší 18ti let (jen s doporučením dvou jiných členů)
 •  právnické a fyzické osoby sympatizující s hnutím MC, kteří souhlasí se stanovami a cíli Sítě pro rodinu, z.s. a s jejichž členstvím vysloví souhlas Rada Sítě pro rodinu, z.s.

KROK ZA KROKEM K ČLENSTVÍ V SÍTI PRO RODINU:

 1. Ozvěte se příslušné krajské koordinátorce.
 2. Seznamte se s dokumenty,  které jsou potřebné pro váš úspěšný vstup do Sítě
 3. Vyplňte přihlášku a nechte ji podepsat statutárním zástupcem vaší organizace
 4. Sjednejte si schůzku s krajskou koordinátorkou
 5. Na schůzce ve vaší organizaci vyplníte spolu s krajskou koordinátorkou Vstupní dotazník a předáte další požadované dokumenty
 6. Vaše přihláška s dokumenty budou předány Radě Sítě pro rodinu
 7. Po schválení vašeho členství obdržíte výzvu k uhrazení členského poplatku
 8. Po úhradě poplatku se stáváte členem Sítě pro rodinu, získáváte všechny výhody plynoucí z členství a přístup do členské sekce na webu

Přijímání nových členů do Sítě pro rodinu, z.s. probíhá podle platné Směrnice pro přijímání členů.
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

NAŠIM ČLENŮM NABÍZÍME

 1. Zázemí stabilní střešní organizace
 2. Komplexní informační servis včetně aktuální legislativy a informací o finančních příležitostech
 3. Poradenství
 4. Sdílení a síťování
 5. Vzdělávání na míru
 6. Spolupráci a prosazování společných zájmů
 7. Know-how
 8. Společné PR a propagaci
 9. Lidskost, přátelství, sounáležitost a radost – Nejsme v tom sami!

Devět důvodů, proč být členem Sítě pro rodinu, z.s.