Chci se stát členem Sítě pro rodinu

Členem Sítě pro rodinu se mohou stát:

  •  MC právnické osoby (např. z.s., z.ú.)
  •  Fyzické osoby starší 18ti let jen s doporučením dvou jiných členů
  •  Právnické a fyzické osoby sympatizující s hnutím MC, kteří souhlasí se stanovami a cíli sdružení a s jejichž členstvím vysloví souhlas prezidium

Přijímání členů

Přijímání nových členů do Sítě pro rodinu, z.s. probíhá podle platné Směrnice pro přijímání členů ze dne 25.3.2008.

Pokud se chcete stát členem Sítě pro rodinu, z.s., prosíme kontaktujte příslušnou krajskou koordinátorku Sítě pro rodinu:

Před kontaktováním krajské koordinátorky se seznamte se vstupním balíčkem:

Stanovy Sítě pro rodinu, z.s.
Etický kodex a Garance Sítě pro rodinu
Směrnice - členský příspěvek
Přihláška ke členství v Síti pro rodinu, z.s. - právnická osoba
Přihláška ke členství v Síti pro rodinu, z.s. - MC zřízené jinou organizací
Přihláška ke členství v Síti pro rodinu, z.s. - fyzická osoba