Publikační činnost

2022

MOTHER CENTERS AS A NEW PHENOMENON OF CIVIC SOCIETY IN EUROPE

To je nová publikace, jejíž spoluautorkou je i Rut Kolínská, zakladatelka hnutí mateřských center v České republice a zakladatelka Sítě pro rodinu, z. s. Kde se v České republice vzala mateřská centra? Odpověď přináší publikace, která vznikla díky projektu Parenthood as Motivation for Lifelong Learning in Mother Centers, podpořenému z programu Erasmus+. Dozvíte se, že zcela náhodné setkání Rut Kolínské s Alenou Wagnerovou na Tři krále 1990 nasměrovalo nespočitatelné množství skvělých žen a jejich rodin u nás a na Slovensku i v dalších zemích k zakládání mateřských center. Ta  se stala hybnou silou mnoha obcí a především dosud nedoceněného nástroje prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti. Vřelé díky za spolupráci  Bundesverband der Mütterzentren e.V.,  Únia materských centier a Družinski center Mala ulica.

Management mateřských a rodičovských dovolených: Manuál pro zaměstnavatele je text, ve kterém se detailně zaměřujeme na období pracovní pauzy z důvodu rodičovství. A především na komunikaci směrem k rodičům. Protože o ni jde v první řadě. I když text v názvu odkazuje k zaměstnavatelům, znát principy férové komunikace se vyplatí oběma stranám.

Inspiromat: Příklady dobré praxe je shrnutím praktických přístupů, nástrojů a opatření, které vybraní zaměstnavatelé využívají v praxi. Najdete v nich řadu tipů, které nás zaujaly. Uvedení zaměstnavatelé se sice liší velikostí, zaměřením činnosti i šíří prorodinné nabídky, ale jedno mají společné: v hledání cesty k rodičům jsou aktivní.


Krok za krokem 

Příručka Krok za krokem k vybudování zařízené péče o předškolní děti, vydáno v r. 2012 

SÍŤOVKA ÚNOR 2019

V únoru 2019 vychází nové vydání newsletteru Síťovka, poprvé jen v elektronické podobě. 

 

 

SÍŤOVKA 1/2016

V prosinci v rámci projektu Rovný není stejný, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

 


ZA JEDEN PROVAZ

Síť MC vydala metodiku aktivní spolupráce NNO a veřejným sektorem .
Máte nápad, jak vylepšit život místní komunity, ale nevíte, jak navázat spolupráci s obcí? Nejen nápady, jak na to, přináší publikace Sítě MC s názvem „Za jeden provaz“. V čerstvě vydané metodice se rovněž dočtete o tom, co je to metoda Local to Local Dialog, jak na síťování nebo jak funguje participativní rozpočet.

Nově vydaná publikace věnující se spolupráci neziskových organizací s veřejným sek­torem staví na příkladech z mateřských center. Ty jsou skvělou ukáz­kou práce občanské společnosti po roce 1987. Není však určena pouze mateřským centrům. Zkušenosti posbírané za téměř čtvrt století nabízejí inspiraci všem nestát­ním neziskovým organizacím (NNO) v České republice.

Publikace ke stažení


METODIKA SOCIAL REPORTING STANDARD 

Síť MC v rámci projektu TRUST (Transparentní, Respektovaná, Udržitelná Společnost), který po 22 měsících trvání 30. června 2015 dospěl do svého konce, vydala metodiku Social Reporting Standard upravenou pro mateřská centra

Věříme, že vám přijde vhod a budeme velice vděčné za vaše podněty ke zlepšení. Rády bychom totiž s metodikou pracovaly i nadále po skončení projektu, abychom ji ještě více přizpůsobily vašem potřebám.

Děkujeme za spolupráci rakouské pobočce Ashoka, díky které Síť MC mohla přenést inovativní nástroj Social Reporting Standard do českého prostředí a zde ho dále šířit. Rovněž děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli, ať už aktivní účastí na workshopech o metodě SRS či centrům, která se chopila pilotního ověřování.

publikace ke stažení


Management a udržitelnost NNO

Metodická příručka Management a udržitelnost NNO vznikla v rámci projektu Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Publikace ke stažení 

 


Dokumentární film o mateřských centrech v Libereckém kraji 2013 

Film dokumentuje práci Sítě mateřských center a jejích členů. Vznik filmu je spjat s projektem Měníme věci kolem nás, jehož název koresponduje s náplní činnosti MC. Věříme, že dokument vám umožní vytvořit si vlastní názor na opodstatnění naší z velké části dobrovolnické práce. Děkujeme všem partnerům, kteří nám umožnili natočení filmu, i těm, kteří podporují práci, kterou mateřská centra odvádějí. Video naleznete na tomto odkazu . 


Průvodce pečujících osob a rodičů

Síť mateřských center vydala v rámci projektu Krok k zaměstnání publikaci Průvodce pečujících osob a rodičů. Ta přináší ucelené informace, které potřebují znát jak pečující osoby, tak i rodiče, kteří svěřují své dítě do péče „cizí“ osoby. Obsah publikace je rozdělen do čtyř základních okruhů: Rozhodování a příprava, Legislativní rámec, Bezpečné prostředí a pohyb, První pomoc. Jednotlivé kapitoly doplňují odkazy na odpovídající legislativu a potřebnou literaturu. V poslední kapitole jsou pak přidány profily a kontakty na organizace související s péčí o děti.
Průvodce má velikost podobnou cestovním bedekrům „do kabelky“. Na přebalu jsou důležitá telefonní čísla a prostor na doplnění osobních kontaktů na rodiče a lékaře. Publikaci doplňuje složený plakátek velikosti A3 se základy první pomoci a také s důležitými čísly. 

Publikace ke stažení ZDE.
Plakát první pomoci ke stažení ZDE.


SVÉPOMOCNÉ SKUPINY V MATEŘSKÝCH CENTRECH

Manuál „průvodkyně“ svépomocné skupiny přináší základní informace a postupy při „provázení“ svépomocné skupiny.

Práce svépomocných skupin v mateřských centrech staví na posilování vzájemné solidarity a osobní odpovědnosti jedince při hledání cesty k nápravě problému či k vyrovnání se s náročnými situacemi. Svépomocná skupina tvoří bezpečné místo pro sdělení každého účastníka. Svépomocná skupina může sloužit jako podpůrná terapeutická aktivita, ovšem nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo psychiatrickou pomoc.

Publikace ke stažení ZDE.


NEŽ VYPUKNE POŽÁR

Manuál pro cílenou pomoc v nepříznivých životních situacích osob navštěvujících mateřská centra. Společenství v mateřském centru umožňuje přirozenou komunikaci, spontánní sdílení a vzájemnou podporu. Pocit bezpečí při sdílení ve svépomocných skupinách skýtá kromě toho navíc příležitost nejen pro bezprostřední reakce, ale i pro důvěrná sdělení. Přínos center nespočívá v pouhém rozkrytí nepříznivé situace. Důležité je dál s informací pracovat, vyhodnotit ohrožení a podat následně pomocnou ruku těm, kdo to potřebují, a nasměrovat je k odborné pomoci.

Publikace ke stažení ZDE.


Otázky a dohody


Síť mateřských center vydala brožurku Otázky a dohody v rámci projektu Šance rodině a zaměstnání. Tato praktická pomůcka obsahuje okruhy otázek, na které by měli hledat odpovědi nejen rodiče, ale i pečující osoby. Obě skupiny, kterým je brožurka určena, v ní také najdou rady, jak se zachovat ve výjimečných situacích, a zároveň i odkazy na právní normy, které se vztahují k péči o děti. 
Cílem sešitku Otázky a dohody je nejen pomoci rodičům při hledání vhodné osoby, která by pečovala o jejich děti, ale také vytvořit pro rodiče i pečovatelky praktickou pomůcku, kam by si pečovatelky mohly dělat poznámky o dětech tak, aby je měly vždy při ruce. Autorka Rut Kolínská pamatuje na osobní údaje, ale i na sdělení o zvyklostech stravování, běhu denního režimu, rozvrhu hodin, nebo na oblíbené hračky. 

Publikace ke stažení ZDE.


Pečeť kvality Grundtvig 2011

Síť mateřských center o.s. získala ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2010 za mezinárodní projekt GWIAjako jeden z nejkvalitnějších projektů realizovaných pod záštitou tohoto programu. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vydala publikaci s příklady dobré práce evropských projektů se zapojením ČR.

Publikace ke stažení ZDE.


Sdílené úvazky

Problematika sdílených úvazků z pohledu teorie, práce a legislativy. 

Sešit 1: Sílené úvazky -Teorie a praxe ke stažení ZDE.
Sešit 2: Sdílené úvazky - Právní otázky ke stažení ZDE.
 


Sborníky

Sborník "Ohlédnutí za uplynulých 10 let"

 


Bulletin Půl na půl

Bulletin Půl na půl vydává Síť MC od roku 2006 v rámci realizace různých projektů, případně za podpory sponzorů:

Půl na půl č. 20/2015 - V rámci projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, vyšlo nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2015, a to na celorepublikové úrovni. V bulletinu najdete informace i o dalších projektech Sítě MC a zajímavé informace z oblasti péče o děti nebo mateřských center.

Půl na půl č. 19/2015 -V rámci projektu Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2014, a to na celorepublikové i krajské úrovni. Vedle seznamu organizací, které získaly ocenění, v bulletinu najdete i zdůvodnění, proč firmy certifikát obdržely. Součástí bulletinu je dotazníkové šetření na rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost nebo best practice od Brose cz nebo MANN+HUMMEL Service.

Půl na půl č. 18/2014 - V rámci projektu  Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2013, a to na celorepublikové i krajské úrovni. Vedle seznamu organizací, které získaly ocenění, v bulletinu najdete i zdůvodnění, proč firmy certifikát obdržely. Součástí je i rozsáhlá anketa mezi oceněnými firmami a příběhy manažerek tří nadnárodních firem, které ve svých organizacích nastartovaly změny vedoucí k prorodinným opatřením. 

Půl na půl č. 17/2013 - V rámci projektu  Společnost přátelská rodině jsme připravili nové číslo bulletinu Půl na půl, který Síť MC pravidelně vydává. Nové číslo je věnováno projektu a jeho aktivitám, rovným příležitostem a work-life balance, a také výsledkům mapování zaměstnavatelů.

Půl na půl č. 16/2011 - Vysledky vyzkumu VUPSV v oblasti pece o predskolni deti

Půl na půl č. 15/2010

Půl na půl č.14/2009

Půl na půl č.13/2009

Půl na půl č. 12/2008

Půl na půl č. 11/2008

Půl na půl č. 10/2008 

Půl na půl č. 8 - 9/2007(dvojčíslo), 

Půl na půl č. 7/2007 

Půl na půl č. 5 - 6/2007 (dvojčíslo),

Půl na půl č. 4/2006

Půl na půl č. 2 - 3/2006 (dvojčíslo) 

Půl na půl č. 1/2006