Tiskové materiály

Tiskové materiály 2021:

13.4.2021
Prohlášení k novele zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Ke stažení zde.

 

Tiskové materiály 2020:

15.5.2020
Tisková zpráva k Festivalu rodiny 2020
Celá tisková zpráva ke stažení

Tiskové materiály 2018:​

19.11.2018
Tisková zpráva k sympozionu Kam došla česká rodina
Celá tisková zpráva ke stažení

​8. 1. 2018
Tisková zpráva ke Kampani 2018 Kde domov můj? století české rodiny
​Celá tisková zpráva ke stažení

 

Tiskové materiály 2017:

​13. 12. 2017
Otevřený dopis Sítě pro rodinu členům Parlamentu ČR

​24. 11. 2017
Sympozion 2017

Tisková zpráva Síť pro rodinu udělila certifikáty Společnost přítelská rodině firmám Nutricia, Tchibo a T-Mobile, vydaná u příležitosti Sympozionu 2017

Celá tisková zpráva ke stažení

Tisková zpráva Má v dnešní době smysl posilovat hodnotu rodiny?, vydaná u příležitosti Sympozionu 2017

Celá tisková zpráva ke stažení

 

5.1.2017
Rodina nemusí jít do prčic

Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center) zahajuje celoroční kampaň u příležitosti 25. výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 15. výročí založení Sítě pro rodinu. Kampaň upozorňuje na důležitost rodiny pro každého jedince i pro celou společnost, a to navzdory tomu, jak se současná rodina proměňuje a rozpadá. Statistiky ukazují, že rozvodem v Česku končí téměř polovina manželství (47,8%). V průměru manželství vydrží 13 let. 

Celá tisková zpráva ke stažení 

 

Tiskové materiály 2015:


9. 12. 2015
Individuální poradenství i nová kvalifikace pomáhají rodičům k  návratu na pracovní trh

Podle dotazníkového šetření Sítě MC k nedávno ukončenému projektu „Provázení k zaměstnání“ pomohly individuální vzdělávací program a možnost získání nové kvalifikace chůvy pro děti 71 % zapojených žen úspěšně se uplatnit na trhu práce. Jedná se především o matky pečující o malé děti, které patří mezi nejohroženější skupinu na pracovním trhu.

Celá tisková zpráva ke stažení 

30. 11. 2015
Mění situaci na pracovním trhu ve prospěch rodičů, za podporu rodiny získaly ocenění

Čtyři organizace převzaly na páteční konferenci Sítě mateřských center z rukou ministryně práce a sociálních věcí, Michaely Marksové-Tominové, a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího Dienstbiera, certifikát Společnost přátelská rodině. Na cestě k získání ocenění musely projít rodinným auditem a uspět v hodnocení odborné poroty složené z expertů a expertek v oblasti rovných příležitostí a personalistiky. 

Celá tisková zpráva ke stažení 

26. 10. 2015
Vyzkoušej, prožij, nauč se

Síť mateřských center spustila v říjnu 2015 kampaň na podporu aktivního občanství rodičů. Kampaň s názvem Learning by Doing již přinesla první výsledky. A sice otevření nové malotřídní komunitní školy, kterou zřídilo Centrum pro rodinu Dokolečka v Doubravčicích. Chybějící místa v místní škole vyřešili rodiče sami. Namísto stížností propojili materiální pomoc lokálních firem s podporou vzdělávacích institucí a v září zahájilo deset školáčků svoji cestu ke vzdělávání ve zcela nových prostorách. 

Celá tisková zpráva ke stažení 

25. 9. 2015
Péče začíná v rodině – společné motto Sítě mateřských center a Festivalu Mezi ploty

Síť mateřských center stejně jako festival usiluje o to, aby péče – o děti i nemocné – začínala v rodině. Síť mateřských center proto ve spolupráci s pražskými mateřskými centry podpoří 23. ročník festivalu Mezi ploty kreativním programem pro celé rodiny. 

Vedle základního poslání Sítě mateřských center – posilování hodnoty rodiny – patří i snaha o docílení větší inkluze v České republice. Mateřská centra poskytují otevřený a bezpečný prostor pro všechny, malé i velké, mladé i staré, lidi bez či s jakýmkoli znevýhodněním. Díky lokálnímu působení mohou reagovat na konkrétní, často velmi různorodé potřeby těch, co je navštěvují. Stávají se tak přirozenou školou pro spolupráci a toleranci k odlišnostem. 

Celá tisková zpráva ke stažení 


18. 6. 2015
Síť mateřských center podtrhuje symboliku Dne rovnosti žen a mužů nabídkou podpůrné platformy pro komunální političky z vlastních řad

Síť mateřských center vyslyšela volání 129 komunálních političek po prostoru pro sdílení a posilování jejich kompetencí a otevírá pro ně podpůrnou platformu. Jedná se o matky z mateřských center, které kandidovaly komunálních volbách na podzim 2014. Z řady 41 zvolených zastupitelek zastává 8 vyšší pozice: 4 radní, 2 místostarostky a 2 starostky.

„„Matky, které zakládají mateřská centra, brzy pochopí, že spolupráce s představiteli obcí se musí stát nezbytnou součást jejich práce. Velmi často však narážejí na nepochopení, a tak se nakonec rozhodují kandidovat samy a jsou stále úspěšnější,“ vysvětluje důvody vytvoření podpůrné platformy Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center a dodává: „Vstupují ovšem na pole působnosti, se kterým nemají skoro žádné zkušenosti, proto jsme rádi, že jim můžeme poskytnout zázemí, kde se mohou vzájemně propojit a podporovat.“

Celá tisková zpráva ke stažení 

15. 5. 2015
Řešit problémy v rodině než se rozhoří – k tomu vyzývá kampaň Sítě mateřských center

Na 115 mateřských center z celkem 13 krajů se připojuje 15. května 2015 k celorepublikové kampani Sítě mateřských center. Cílem kampaně při příležitosti Mezinárodního dne rodiny je znovu upozornit na význam primární prevence nežádoucích jevů v rodině i ve společnosti.

„Tíživé životní situace mohou potkat každého z nás. Stačí drobný střet v rodině, neporozumění zaměstnavatele, když potřebujeme slaďovat rodinu a práci, nízká tolerance okolí a podobně. Často se jedná o zdánlivé maličkosti, a pokud je neřešíme hned, mohou přerůst v nepřekonatelné krize v rodině a vést až k jejímu vyloučení na okraj společnosti,“ vysvětluje hlavní podnět ke spuštění kampaně Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC.

Celá tisková zpráva ke stažení 

11. 5. 2015
Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině

Rovné podmínky uplatnění na pracovním trhu, ale i v péči o děti a domácnost – to jsou hlavní cíle dalšího ročníku kampaně a soutěže Společnost přátelská rodině, kterou již od roku 2004 vyhlašuje Síť mateřských center.

„Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině se stále zdají být jakousi českou fata morgánou. Naše více jak desetiletá činnost v této oblasti směřuje právě k posílení rovnosti obou pohlaví, a to především pomocí osvěty mezi zaměstnavateli. Těm ukazujeme, že přijmout zaměstnance či zaměstnankyni s celou rodinou firmě přináší nezměrné výhody,“ říká Lucie Plešková, projektová manažerka Sítě MC.

Celá tisková zpráva ke stažení 

12. 2. 2015
Síť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Společně se svými členskými centry chce ukázat, že i neziskové organizace mohou být transparentními, respektovanými a především důvěryhodnými partnery, se kterými se vyplatí dlouhodobě spolupracovat. 

U kulatých stolů zasednou představitelé veřejné správy, odborníci a zástupci neziskového i soukromého sektoru. V rámci programu bude představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí díky spolupráci s vídeňskou pobočkou organizace Ashoka. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat.  

Celá tisková zpráva ke stažení

30. 1. 2015
Osobním růstem rozvíjejí vlastní organizace

Přes osm desítek žen z celkem třinácti pražských mateřských center využilo příležitost změnit nejen své pracovní vyhlídky na trhu práce, ale také posílilo rozvoj svých organizací k větší profesionalizaci. Zapojily se do projektu Sítě mateřských center s názvem Motivace růstu. 

Síť mateřských center zacílila projekt na rozvoj, stabilizaci a udržitelnost zapojených organizací i na zkvalitnění jejich služeb. Kromě toho také pamatovala na posílení a osvojení manažerských dovedností a nabídla účastnicím trénink prezentačních a komunikačních dovedností, time managementu, zvládání stresu a konfliktu či práci s týmem pod odborným vedením. 

Celá tisková zpráva ke stažení 


16. 1. 2015
Síť mateřských center podporuje inkluzi - Stanovisko prezidia Sítě mateřských center 

Síť mateřských center sdílí znepokojení spoluobčanů nejen postižených a organizací, které s nimi pracují, s výroky prezidenta ČR Miloše Zemana. O kom je řeč? O lidech, kteří jsou každý něčím jiní, unikátní a to i ti, kteří mají zdravotní omezení. 

Lidské společenství obstojí pouze, pokud se budeme přijímat v různosti včetně handicapů.Segregovat skupiny dětí či dospělých kvůli barvě pleti, tělesnému nebo duševnímu postižení může dovést jedině k rozkladu společnosti.

Celá tisková zpráva ke stažení