Festival rodiny

Festival rodiny 2024 je před námi! 

Termín festivalu: 12. 5. - 16. 6. 2024 - 5 týdnů pro rodinu

Motto festivalu: S námi kvete každá rodina

Proč se k festivalu přidat?

 • Svezte se na vlně celorepublikové kampaně.

 • Zapojte se s vaší oblíbenou akcí /akcemi a zviditelněte práci své organizace na obecní, krajské i celorepublikové úrovni.

 • Řekněte nám, co pro vás znamená rodina!

 • Využijte příležitost k navázání spolupráce s obcí i dalšími organizacemi.

 • Posilte svůj společenský kredit.

 • Využijte příležitost ke sdílení kreativních nápadů s dalšími prorodinnými organizacemi.

 • Přispějte k celkové osvětě na téma rodina a práce s ní

 

Kdo a jak se může k festivalu připojit?

Zapojit se můžete dvěma způsoby:
1. Přihlaste vaší akci

 

 • Kdokoliv, kdo organizuje v měsících květnu a červnu jakoukoliv akci pro celé rodiny nebo její členy. Může se jednat o různé vzdělávací a osvětové aktivity, komorní aktivity pro úzkou skupinu, slavnosti, oslavy, akce pro rodiny a širokou veřejnost, včetně aktivit pro jednotlivé členy rodiny (např. den dětí, den rodiny, osvětové a vzdělávací aktivity s tématy vztahujícími se k výchově dětí, manželství, rodičovství, relaxační aktivity atp.).
 • K festivalu se připojíte tím, že registrujete vaší akci realizovanou v termínu od 1. 5. do 30. 6. 2024 vyplněním formuláře
 • Své akce můžete přihlašovat průběžně už nyní až do 14. června 2024.
 • Každou akci do formuláře zapište zvlášť.
 • Všechny vaše akce budeme průběžně zveřejňovat na webu Festivalu rodiny v záložce Festivalové akce 2024.
 • Do patičky pozvánky na vaší akci umístěte grafiku kampaně, aby bylo na první pohled patrné, že se ke kampani touto akcí připojujete. Můžete využít tyto možnosti:

 

 1. Banner Festivalu rodiny
 2. grafiku "Jsme součástí Festivalu rodiny
 3. pokud se na vaši pozvánku nehodí banner, ani grafika "Jsme součástí Festivalu rodiny", můžete umístit jen logo Festivalu rodiny (text vedle obrázku) nebo logo Festival rodiny, (text pod obrázkem) 
 4. členské organizace Sítě pro rodinu mohou připojit grafiku: "Jsme součástí Sítě pro rodinu"

2. Řekněte nám, co pro vás znamená rodina!

 • Nahrajte video, kde stručně odpovíte na tyto tři otázky:

 1. Co pro vás znamená "rodina"? (jedním slovem)
 2. Máte osobnost/vzor v rodině, ke komu vzhlížíte?
 3. Popište vaši rodinu třemi slovy.
 • Ve videu přečtěte otázku, a pak na ni odpovězte.

 • Video točte na šířku – ideálně zadní kamerou ze vzdálenosti cca 2m.

 • Délka odpovědi na 1 otázku maximálně 10 vteřin.

 • Vyberte čisté, jasné pozadí – zeď nebo závěs.

 • Videa zasílejte na email: info@sitprorodinu.cz (doporučujeme využít služeb uschovna.cznejpozději do 30. 4. 2024

 • Videa sestříháme a umístíme na naše sociální sítě, web atd.

 

Letošní Festival podporují:


 

Tisková zpráva ke konci Festivalu rodiny 2023 zde!
Festival rodiny 2023

Termín festivalu: 5 týdnů pro rodinu od 14. 5 do 18. 6. 2023

Motto festivalu: S námi kvete každá rodina

Proč se k festivalu přidat?

 • Svezte se na vlně celorepublikové kampaně.
 • Zapojte se s vaší oblíbenou akcí /akcemi a zviditelněte práci své organizace na obecní, krajské i celorepublikové úrovni.
 • Využijte příležitost k navázání spolupráce s obcí i dalšími organizacemi.
 • Zvyšte svůj společenský kredit.
 • Využijte příležitost ke sdílení kreativních nápadů s dalšími prorodinnými organizacemi.

 

Kdo a jak se může k festivalu připojit?

Zapojit se může kdokoli, kdo organizuje v květnu a červnu jakoukoli akci pro celé rodiny nebo její členy. Může se jednat o různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost (např. den dětí, den rodiny, osvětové a vzdělávací aktivity s tématy vztahujícími se výchovy dětí, manželství, rodičovství atp.)..

K festivalu se připojíte tím, že registrujete vaší akci realizovanou v termínu od 1. 5. do 30. 6. 2023 vyplněním formuláře.

Své akce můžete přihlašovat průběžně už nyní a to až do 16. června 2023.

Každou akci do formuláře zapište zvlášť!

Všechny vaše akce budeme průběžně zveřejňovat zde na webu Festivalu rodiny v záložce Festivalové akce 2023.

Do patičky pozvánky na vaší akci umístěte grafiku kampaně, aby bylo na první pohled patrné, že se ke kampani touto akcí připojujete. Můžete využít tyto možnosti:                                         

17.4.2023 vyšla tisková zpráva k letošnímu ročníku Festivalu rodiny.

 

 


 

Třetí ročník Festivalu rodiny, poprvé bez pandemických omezení, začíná! Zde naleznete tiskovou zprávu, seznam akcí pořádaných jak Sítí pro rodinu, tak členskými centry, naleznete přímo na stránkách Festivalu rodiny. Speciální pozornost věnujte výročnímu sympozionu, který se koná 15. května 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze — stejně tak jako doprovodná Zahradní slavnost s bohatým programem.

 

 

Festival rodiny je pro rok 2021 úspěšně za námi s bohatou účastí — tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Zde naleznete tiskovou zprávu k Festivalu rodiny 2021 a seznam přihlášených akcí 

FESTIVAL RODINY

Silné hodnoty – silná rodina – silná společnost

S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA —  motto 2. ročníku, který proběhne 7. května – 20. června 2021 

Zahradní slavnosti a další setkání rodin všech generací s cílem společně prožívat čas mimo virtuální realitu.

Podle aktuálních možností offline nebo online

Zepojte se do Festivalu rodiny — přihlašovat akce je možné stále zde.

Na místní úrovni zůstane prezentace především na vás, použít můžete logo nebo banner. Pro své fundraisingové kroky můžete použít prezentaci Festivalu rodiny

Festival bude i letos provázet soutěž, do které bude zařazena každá přihlášená akce centra!

Za finanční podporu v Libereckém kraji děkujeme:

Ceny do soutěže věnovaly firmy:

 

29.6.2020 — zde naleznete tiskovou zprávu k Festivalu rodiny 2020


 

FESTIVAL RODINY

Silné hodnoty – silná rodina – silná společnost

1. ročník

9. KVĚTNA – 21. ČERVNA 2020

motto:

S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA

 1. ročníkem navazujeme na úspěšný nultý ročník v roce 2019 a pokračujeme v upevňování nové tradice na posilování hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň však chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života. Což se projevilo v současné době mimořádných opatření kvůli pandemii.

Festival byl připraven a do našich životů nečekaně vstoupila pandemie COVID-19.

Stáli jsme před rozhodnutím Festival rodiny kvůli mimořádným opatřením a kvůli nejistotě, co bude kdy povoleno, zcela zrušit. Nakonec jsme si řekli, proč festival nepojmout jinak!


 

Termín a motto zůstávají, mění se formát!

Využijeme možností moderních technologií, dáme Festivalu rodiny on-line formát a budeme aktivity prezentovat na webových stránkách, na Facebooku, Youtube a dalších virtuálních místech.


 

Co budou zahrnovat festivalové aktivity?

 1. Prezentaci jak se mateřská centra zapojila v období omezené činnosti do pomoci potřebným.

 2. On-line aktivity

 3. Reálná festivalová setkání, pokud je podmínky mimořádných opatření umožní

 4. Soutěž pro mateřská centra a rodiny

Co je potřeba k zapojení do Festivalu rodiny?

Připravovanou aktivitu přihlásit pomocí on-line přihlášky.

Dodržovat společnou vizualitu – použít logo nebo banner Festivalu rodiny.

 

FESTIVAL RODINY 11. 5. – 17. 6. 2019

Silné hodnoty – silná rodina – silná společnost

www.festivalrodiny.cz

Síť pro rodinu ve spolupráci se svými členskými mateřskými centry pořádá v průběhu pěti jarních týdnů společenské akce pro veřejnost, prostřednictvím kterých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti.

„Rodina je základem společnosti a zaslouží si proto pozornost, a to i v časech uspěchaných a neklidných. Chceme lidem umožnit se v hektické době zastavit a užít si společně s dalšími rodinami příjemné chvíle,“ vysvětluje záměr pořádání Festivalu rodiny Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.

Festival bude probíhat od 11. května do 17. června 2019, tedy v týdnech, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. Spojovacím prvkem akcí jsou  klobouky ve všech různých podobách. Díky workshopům si budou moci účastníci vytvořit i vlastní papírový klobouk.

 

Co nás vedlo k uspořádání Festivalu rodiny?

Vyšli jsme z toho, že každý rok v jarních týdnech mateřská centra po celé ČR pořádají tradičně akce spojené s významnými dny, které jsou zaměřené na rodinu a její členy – Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. A předpokládáme, že mnohé z těchto aktivit je možné prezentovat jako zahradní slavnost či jinou společnou aktivitu pro rodiny.

Co je základní charakteristikou a jednotícím prvkem festivalové slavnosti?

Jedná se o společné setkání rodin a společné sdílení času mimo virtuální realitu. Nezáleží na programu, který se na setkání bude odehrávat. Takže může jít o zahradní slavnost, stejně tak jako například pohádkový les, rodinný výlet, jarmark, sportovní či jiné soutěže, divadelní představení, koncerty, workshopy a podobně.

Klasickým jednotícím prvkem letních a zejména zahradních slavností je klobouk. A tak bychom chtěli symbolicky propojit slavnosti, které budete pořádat po celé republice, právě tímto prvkem. Klobouk může mít nejrůznější podobu od historických přes běžné současné klobouky po papírové klobouky, které vidíte na obrázcích. A až se festival rodiny vydaří, budeme moci dát „palec nahoru“ a „klobouk dolů“!

Krajské koordinátorky pořádají na setkáních v krajích workshopy, díky kterým zástupci mateřských center mohou okouknout, jak na to. Na zahradní slavnosti pak mohou tyto kreativní workshopy na výrobu klobouků pořádat sama centra. Jedná se o příjemnou zábavu pro celou rodinu.    

 

Co je potřeba k zapojení do Festivalu rodiny?

Akci vašeho mateřského centra je možné přihlásit pomocí online přihlášek k Festivalu rodiny

 

Logo Festivalu rodiny ke stažení v png.

Logo Festivalu rodiny ke stažení v jpg.

Banner Festivalu rodiny ke stažení.

 

 

Zveme vás také na Zahradní slavnost 18. 5. 2019 v Praze na Žofíně:

Síť pro rodinu pořádá zahradní slavnost ve spolupráci s Rotary, a to u příležitosti jejich mezinárodní distriktní konference, kterou rotariáni pořádají v Praze na Žofíně. Nabídli nám spolupráci, a tak propojíme dvě silná poslání Služba na prvním místě (Rotary) a naše Posilujeme hodnotu rodinu. Díky tomu v parku před palácem Žofín budeme pořádat zahradní slavnost v sobotu 18. května 2019 od 14:00 do 18:30. Bude mít podobu pikniku v trávě na dece.  Plánujeme zajímavý doprovodný program včetně workshopu, kde si budou moci účastníci vytvořit vlastní klobouk. Těšíme se, že využijte této jedinečné příležitosti k setkání!

Ostatně i jednotlivá mateřská centra mohou oslovit rotariány, pokud u vás působí, a domluvit se s nimi na spolupráci na zahradní slavnosti.

 

Naším společným cílem s hnutím Rotary je dělat svět lepším. Festival rodiny v roce 2019 se pro nás stává výzvou ukázat, že rodina pro každého nás znamená to nejcennější, co máme!