Festival rodiny

FESTIVAL RODINY 11. 5. – 17. 6. 2019

Silné hodnoty – silná rodina – silná společnost

www.festivalrodiny.cz

Síť pro rodinu ve spolupráci se svými členskými mateřskými centry pořádá v průběhu pěti jarních týdnů společenské akce pro veřejnost, prostřednictvím kterých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti.

„Rodina je základem společnosti a zaslouží si proto pozornost, a to i v časech uspěchaných a neklidných. Chceme lidem umožnit se v hektické době zastavit a užít si společně s dalšími rodinami příjemné chvíle,“ vysvětluje záměr pořádání Festivalu rodiny Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.

Festival bude probíhat od 11. května do 17. června 2019, tedy v týdnech, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. Spojovacím prvkem akcí jsou  klobouky ve všech různých podobách. Díky workshopům si budou moci účastníci vytvořit i vlastní papírový klobouk.

 

Co nás vedlo k uspořádání Festivalu rodiny?

Vyšli jsme z toho, že každý rok v jarních týdnech mateřská centra po celé ČR pořádají tradičně akce spojené s významnými dny, které jsou zaměřené na rodinu a její členy – Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. A předpokládáme, že mnohé z těchto aktivit je možné prezentovat jako zahradní slavnost či jinou společnou aktivitu pro rodiny.

Co je základní charakteristikou a jednotícím prvkem festivalové slavnosti?

Jedná se o společné setkání rodin a společné sdílení času mimo virtuální realitu. Nezáleží na programu, který se na setkání bude odehrávat. Takže může jít o zahradní slavnost, stejně tak jako například pohádkový les, rodinný výlet, jarmark, sportovní či jiné soutěže, divadelní představení, koncerty, workshopy a podobně.

Klasickým jednotícím prvkem letních a zejména zahradních slavností je klobouk. A tak bychom chtěli symbolicky propojit slavnosti, které budete pořádat po celé republice, právě tímto prvkem. Klobouk může mít nejrůznější podobu od historických přes běžné současné klobouky po papírové klobouky, které vidíte na obrázcích. A až se festival rodiny vydaří, budeme moci dát „palec nahoru“ a „klobouk dolů“!

Krajské koordinátorky pořádají na setkáních v krajích workshopy, díky kterým zástupci mateřských center mohou okouknout, jak na to. Na zahradní slavnosti pak mohou tyto kreativní workshopy na výrobu klobouků pořádat sama centra. Jedná se o příjemnou zábavu pro celou rodinu.    

 

Co je potřeba k zapojení do Festivalu rodiny?

Akci vašeho mateřského centra je možné přihlásit pomocí online přihlášek k Festivalu rodiny

 

Logo Festivalu rodiny ke stažení v png.

Logo Festivalu rodiny ke stažení v jpg.

Banner Festivalu rodiny ke stažení.

 

 

Zveme vás také na Zahradní slavnost 18. 5. 2019 v Praze na Žofíně:

Síť pro rodinu pořádá zahradní slavnost ve spolupráci s Rotary, a to u příležitosti jejich mezinárodní distriktní konference, kterou rotariáni pořádají v Praze na Žofíně. Nabídli nám spolupráci, a tak propojíme dvě silná poslání Služba na prvním místě (Rotary) a naše Posilujeme hodnotu rodinu. Díky tomu v parku před palácem Žofín budeme pořádat zahradní slavnost v sobotu 18. května 2019 od 14:00 do 18:30. Bude mít podobu pikniku v trávě na dece.  Plánujeme zajímavý doprovodný program včetně workshopu, kde si budou moci účastníci vytvořit vlastní klobouk. Těšíme se, že využijte této jedinečné příležitosti k setkání!

Ostatně i jednotlivá mateřská centra mohou oslovit rotariány, pokud u vás působí, a domluvit se s nimi na spolupráci na zahradní slavnosti.

 

Naším společným cílem s hnutím Rotary je dělat svět lepším. Festival rodiny v roce 2019 se pro nás stává výzvou ukázat, že rodina pro každého nás znamená to nejcennější, co máme!