Ceník Inzerce

Platný od 1. 1. 2017

  • Interní newsletter Síťoviny vychází pravidelně každý týden
  • Je rozesílán na všechna členská mateřská centra dle jejich aktuálního počtu

Formát inzerce (inzerce může obsahovat):

  • Text, délka závisí na individuální dohodě (doporučená maximální délka: 1000 znaků vč. mezer)
  • Doplňující fotografie (větší rozlišení, počet 1)
  • Webové odkazy

Ceník:

  • Cena za rozeslání na aktuální seznam všech MC = 15,-Kč (bez DPH) za1MC
  • Cena za rozeslání na vybraná MC = 25,-Kč(bez DPH) za1MC
  • Dle dohody možnost barteru

 

Uzávěrka pro dodání podkladů: každé pondělí do 15hodin

Email pro dodání podkladů: info@sitprorodinu.cz

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace, budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte!

 

Pro více informací:
Email:info@sitprorodinu.cz, tel: 602 178 882

Náhled Síťovin