2015

KAMPAŇ - KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 2015

TZ - ŘEŠIT PROBLÉMY V RODINĚ NEŽ SE ROZHOŘÍ – K TOMU VYZÝVÁ KAMPAŇ SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER

Na 115 mateřských center z celkem 13 krajů se připojuje 15. května 2015 k celorepublikové kampani Sítě mateřských center. Cílem kampaně při příležitosti Mezinárodního dne rodiny je znovu upozornit na význam primární prevence nežádoucích jevů v rodině i ve společnosti.

„Tíživé životní situace mohou potkat každého z nás. Stačí drobný střet v rodině, neporozumění zaměstnavatele, když potřebujeme slaďovat rodinu a práci, nízká tolerance okolí a podobně. Často se jedná o zdánlivé maličkosti, a pokud je neřešíme hned, mohou přerůst v nepřekonatelné krize v rodině a vést až k jejímu vyloučení na okraj společnosti,“ vysvětluje hlavní podnět ke spuštění kampaně Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC.

Tisková zpráva 

Kampaň Křídla a kořeny naší rodiny 2015

Síť mateřských center již tradičně realizovala kampaně na podporu rodiny a rodinných hodnot ve společnosti. Kampaň byla zaměřena na prezentaci činnosti mateřských center a Sítě MC jako jedinečného prostředí primární prevence patologických jevů v rodině i společnosti.

Kdy: pátek 15. 5. 2015 při příležitosti Mezinárodního dne rodiny 
Kde: po celé ČR 
Téma: Než vypukne požár aneb primární prevence v mateřských centrech 
Způsob zapojení: den otevřených dveří ve všech členských mateřských centrech 

Kampaň proběhla formou společné celorepublikové akce, a to v pátek 15. května 2015 při příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kdy členská mateřská centra otevřela své dveře široké veřejnosti a ta tak měla možnost nahlédnout pod pokličku jejich pestré činnosti nejen v oblasti primární prevence. Některé centra si pro návštěvníky nachystala ukázkové hodiny s náhledem do jejich programů, jiná den otevřených dveří spojila s uspořádáním menší či větší akce pro veřejnost. Kancelář Sítě MC v rámci kampaně připravila na pražské Kampě v Salla Terreně na dané téma diskuzi s uznávanými odborníky s následným promítáním filmu.