Visegrad fund - Laskavě do života

Lovingly to Life – Laskavě do života

Projekt se zaměřuje na srovnání péče o ženy v předporodním a poporodním období v zemích V4. Jeho cílem je vytvořit síť, poznat partnerské organizace, otevřít dialog na téma prenatální přípravy na mateřství a postnatální péči na Slovensku, v Maďarsku, Polsku i v České republice. Na závěr šestiměsíční realizace projektu proběhne diskuze u kulatého stolu mezi partnerskými organizacemi a specialisty v oboru. Jeho cílem je porovnat stav porodnictví v zemích V4 a zahájit dlouhodobou spolupráci mezi zdravotnickými a zdravotnickými orgány a neziskovými organizacemi, jako jsou například mateřská centra.

Více informací zde

Realizace projektu: 1. 1. – 30. 6. 2021

Finanční podpora: Visegrádský fond