UNICEF

Navázali jsme spolupráci s UNICEF, který se i v ČR věnuje velmi intenzivně práci s ukrajinskými rodinami a podporuje různé aktivity s tímto spojené.

I my jsme získali podporu malého projektu, který je zaměřený na práci mateřských, rodinných a komunitních center s UK rodinami a na vzdělávací aktivity v této oblasti.

Aktuálně pro vás máme připravenou nabídku 3 intervizních setkání pro zástupce center, která s pracují s UK rodinami, dále připravujeme prezenční školení pro osoby pracující s UK uprchlíky a dalšími osobami s jakýmkoli traumatem na téma „Psychologická první pomoci a trauma-respektující přístupy nejen při práci s uprchlíky“.

INTERVIZNÍ SETKÁNÍ na téma práce s UK rodinami – ONLINE

13. 2. 2023, 13:00 – 15:00 Sociokulturní rozdíly mezi UK a ČR a jak s nimi pracovat

27. 2. 2023, 9:00 – 11:00 Dobré příklady z praxe – práce MC s UK rodinami (aktivity, služby, pozitiva x negativa)

6. 3. 2023, 9:00 - 11:00 Dobré příklady z praxe – práce MC s UK rodinami (inspiromat + jaké to je být zaměstnavatelem lidí z UK)

Přihlašovat, se na jakékoliv z uvedených setkání můžete přes formulář.

Více informací najdete v pozvánce v příloze.

 

ŠKOLENÍ na téma „Psychologická první pomoci a trauma-respektující přístupy nejen při práci s uprchlíky“

Na únor a březen 2023 jsme pro vás ZDARMA připravili 4 celodenní školení v Praze, Ústí nad Labem, Brně a Kroměříži.

V rámci školení se budou lektorky věnovat následujícím tématům: porozumění vlivu války na děti a dospělé; jak děti reagují na krizi; co je psychologická první pomoc pro děti a proč je potřeba; přístupy zohledňující trauma – jak rozpoznat trauma a náležitě na něj reagovat; postupy péče a ochrany sebe sama a zvládání stresu; překonávání jazykových bariér.

Více informací najdete v letáku.

28. 2. 2023 KROMĚŘÍŽ, přihlašování zde

6. 3. 2023 BRNO, přihlašování zde

10. 3. 2023 ÚSTÍ NAD LABEM, přihlašování zde

21. 3. 2023 PRAHA, přihlašování zde