Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině

Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině

Realizace projektu: 1. 1. do 31. 12. 2015 za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Cílem tohoto projektu je podpora zavádění opatření k uplatňování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života, jednak v rovině zaměstnavatelské, jednak i v ostatních oblastech společenského života.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině, v rámci kterého budou oceněny organizace, které v praxi přirozeně uplatňují rovné příležitosti žen a mužů, které mohou být z hlediska rovných příležitostí a slaďování rodinného pracovního života vzorem pro ostatní organizace, či které jiným způsobem posilují význam rodiny ve společnosti a podporují prorodinnou politiku;
  • setkání se zaměstnavateli zacílená na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe a věnovaná některému z témat slaďování rodinného a pracovního života (opatření v oblasti work-life balance, prosazování témat diverzity u vedení společností, age management, firemní služby péče o děti apod.);
  • kampaň zaměřená na podporu rovných příležitostí v péči o děti, osobu blízkou a domácnost, jejímž cíle je zvýšit povědomí české veřejnosti o tématu genderové nerovnosti mužů a žen i v péči o děti, osoby blízké a domácnost a přispět k prevenci a eliminaci genderové diskriminace a bourání genderových stereotypů;
  • konference, která bude zaměřena na vybrané téma z oblasti rovnosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života a na níž budou vyhlášeny výsledky soutěže Společnost přátelská rodině;
  • vydání bulletinu Sítě MC, který bude věnován tématu rovných příležitostí, výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině, příkladům dobré praxe a dalším zajímavostem z této oblasti.

 

 

TZ - MĚNÍ SITUACI NA PRACOVNÍM TRHU VE PROSPĚCH RODIČŮ, ZA PODPORU RODINY ZÍSKALY OCENĚNÍ


Čtyři organizace převzaly na páteční konferenci Sítě mateřských center z rukou ministryně práce a sociálních věcí, Michaely Marksové-Tominové, a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího Dienstbiera, certifikát Společnost přátelská rodině. Na cestě k získání ocenění musely projít rodinným auditem a uspět v hodnocení odborné poroty složené z expertů a expertek v oblasti rovných příležitostí a personalistiky.

Ocenění uděluje už více jak deset let Síť mateřských center organizacím, které umožňují svým zaměstnancům slaďovat pracovní a osobní život. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, člena odborné poroty a vedoucího analytického oddělení LMC, jsou to právě tyto společnosti, které zaváděním prorodinných opatření a citlivým přístupem k rovným příležitostem pomáhají společnost měnit k lepšímu. „Je podstatné, že ocenění není jen prázdnou nálepkou, ale důkladným zhodnocením firemní kultury a přístupu k zaměstnancům, a to včetně série doporučení. Tento přístup má šanci měnit situaci na pracovním trhu,“ komentuje ocenění Sítě MC Dombrovský."

Tisková zpráva

.