ESF OPZ - Společně a profesionálně

Společně a profesionálně

realizace projektu: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010873

Místo realizace projektu: celá ČR mimo Hl. m. Praha

 

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských mateřských center Sítě pro rodinu a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt se zaměřuje na vzdělávání osob ve třech oblastech: obecné IT, měkké dovednosti a ekonomické a právní kurzy. Dojde k podpoře 130 osob, z toho 13 osob nad 54 let věku.