ESF OPZ - RESTART 4.0

RESTART 4.0

realizace projektu: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2021

číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010263

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj

 

Projekt RESTART 4.0 reaguje na očekávané změny pracovního trhu a jeho cílem je pevněji ukotvit v pracovním procesu i sociálním systému dvě cílové skupiny – osoby pečující o malé děti a osoby nad 50 let. Během 33 měsíců dojde k realizaci celkem 5 klíčových aktivit zaměřených na podporu 230 osob z cílových skupin.

Celkem 100 osob projde kvalifikačními kurzy (5 typů) a 35 osob bude na dobu 6 měsíců zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele na zkoušku.

Klíčové aktivity projektu:

I. Příprava a řízení projektu
II. Vstupní vzdělávání
III. Obecné vzdělávání
IV. Specifické vzdělávání
V. Kvalifikační vzdělávání
VI. Zaměstnávání
VII. Fundraising