ERASMUS+

ERASMUS+
Increasing the competencies of Mother Centers workers and implementing the new knowledge in the Mother Centers


Termín realizace: 1. 8. 2022 – 31. 1. 2024

Partneři projektu:

 • Německo - Bundesverband der Mütterzentren
 • Slovensko - Únia materských centier
 • Slovinsko - Javni zavod Mala ulica - Centerza otroke in druzine v Ljubljani
 • Maďarsko – Single Parents´ Centre

Hlavní cíle projektu:

 •  Stínování práce ve čtyřech partnerských organizacích a následné online konzultace
 • Představení a implementace fenoménu mezigenerační spolupráce do českého prostředí (stínování Německo)
 •  Navýšení podílu dobrovolnické práce a dobrovolnictví v českých mateřských centrech (stínování Slovensko)
 • Budování komunity a sounáležitosti okolo mateřských center prostřednictvím lesní pedagogiky a komunitní zahrady (stínování Slovinsko)
 • Představení a implementace prověřených programů pro znevýhodněnouskupinu samoživitelů do programové nabídky mateřských center


Parenthood as Motivation for Lifelong Learning in Mother Centers (Motivation)

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Partneři projektu:

 • Německo - Bundesverband der Mütterzentren
 • Slovensko - Únia materských centier
 • Slovinsko - Javni zavod Mala ulica - Centerza otroke in druzine v Ljubljani

Hlavní cíle projektu:

 • Posílení hnutí mateřských center v Evropě, jako míst celoživotního vzdělávání rodičů
 • Porovnání fenoménu mateřských center v partnerských zemích (historie, hodnoty, rozdíly, společné rysy, možnost inspirace, aktuální témata a problémy dneška, společná kampaň)
 • Vzájemné učení se dobré praxi v partnerských zemích – short term training