2020

Potkáme se na zahrádce 2

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Dotace z rozpočtu města Brna – dotace na činnost v oblasti podpory rodiny

 

Navazující projekt na projekt „Potkáme se na zahrádce“ realizovaný v roce 2019. Cílem projektu je pokračování revitalizace míst pro setkávání rodin s dětmi v celkem 4 mateřských centrech v Brně.

 

Síť pro rodinu v Jihomoravském kraji 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Jihomoravský kraj - Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2020

 

Hlavním cílem projektu je dílčími aktivitami v projektu podpořit partnerské a rodičovské kompetence rodin nacházející se na území Jihomoravského kraje. Zajistit pro rodiny s dětmi dostupnou kontaktní osobu pro poradenství a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností rodin s dětmi.

 

Posilujeme hodnotu rodiny v Královéhradeckém kraji 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Královéhradecký kraj - Dotační program  pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020.

 

Projekt navazuje na dlouholetou práci Sítě pro rodinu v kraji pro organizace i jednotlivce, kteří se zabývají podporou rodin. Pro členy Sítě pro rodinu, z.s. jsou připraveny tyto aktivity: intervizní setkávání, odborné semináře a krajský Sympozion. Krajská koordinátorka dále poskytuje v rámci projektu odborné poradenství a konzultace.

 

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Liberecký kraj – Program na podporu činnosti mateřských center

 

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2020 je projekt, který navazuje na dlouholetou práci krajské koordinátorky ve prospěch mateřských center i jednotlivců, kteří se zabývají podporou rodin. V letošním roce plánujeme pro členské organizace 3 vzdělávací semináře a regionální setkání s cílem sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Dále poskytujeme podporu formou osobních a jiných konzultací nově vznikajícím centrům, stejně jako již existujícím centrům, s cílem zkvalitnit a rozšířit nabídku jejich služeb. Síťujeme odborníky, kteří mohou být prospěšní v oblasti péče o rodinu.

 

Síť pro rodinu v MSK 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Moravskoslezský kraj - Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020

 

Projekt se věnuje podpoře rodin s dětmi na území kraje. Jedná se o dotaci zaměřenou na podporu kompetencí a znalostí rodičů dětí v kraji, které potřebují pro zvládnutí svých rolí rodiče z celkem 3 mateřských center. V rámci projektu bude realizováno 12 odborných přednášek na témata: Kyberšikana - Kyberdítě; Psychomotorický vývoj u dětí; Nejčastější úrazy u dětí aneb rodič záchranář a Stravovací gramotnost - zdravá výživa v těhotenství a pro děti do 7 let.

 

Podporujeme prorodinné aktivity v Olomouckém kraji 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Olomoucký kraj – Dotační program pro sociální oblast 2020 – Podpora prorodinných aktivit

Cílem projektu je posílit kvalitu prorodinných aktivit mateřských center, prostřednictvím vzdělávacích a intervizních setkání pro jejich pracovníky. Aktivity v rámci realizace projektu se zaměří na podporu, vzdělávání a dobrá informovanost pracovníků členských center, kteří pracují s rodinami a šířeji i s celou komunitou. A to tak, aby mohli v místě svého působení, poskytovat kvalitní podpůrné a preventivní služby svým návštěvníkům - tedy rodinám a jejich prostřednictvím i celé místní komunitě.

 

 

 

Síť pro rodinu v Ústeckém kraji 2020

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace

 

Síť pro rodinu v Ústeckém kraji 2020 je projekt, který navazuje na dlouholetou práci krajské koordinátorky ve prospěch mateřských center i jednotlivců, kteří se zabývají podporou rodin. V letošním roce plánujeme pro členské organizace 4 vzdělávací semináře a regionální setkání s cílem sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Dále poskytujeme podporu formou osobních a jiných konzultací nově vznikajícím centrům, stejně jako již existujícím centrům, s cílem zkvalitnit a rozšířit nabídku jejich služeb. Síťujeme odborníky, kteří mohou být prospěšní v oblasti péče o rodinu. Činnost Sítě pro rodinu je v kraji zajišťována prostřednictvím krajské koordinátorky.