ESF - OPZ+

Restart 4.0. Jihlava

realizace projektu od 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025

číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001107

místo realizace projektu: Kraj Vysočina

Projekt Restart 4.0 Jihlava je zaměřený na upevnění postavení osob pečujících o malé děti na trhu práce včetně osob po rodičovské dovolené, a to v rámci oblasti ITI Jihlava. Během 24 měsíců dojde k realizaci celkem 6 klíčových aktivit zaměřených na podporu cílové skupiny. Z celkových 50 účastnic/íků projektu jich 25 projde rekvalifikačními kurzy a 13 osob bude zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele.

 

 


Restart 4.0. České Budějovice

realizace projektu od 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001040

místo realizace projektu: Jihočeský kraj

Projekt Restart 4.0 České Budějovice je zaměřený na upevnění postavení osob pečujících o osobu mladší 15 let na trhu práce včetně osob po rodičovské dovolené, a to v rámci oblasti ITI České Budějovice. Během 24 měsíců dojde k realizaci celkem 6 klíčových aktivit zaměřených na podporu cílové skupiny. Z celkových 50 účastnic/íků projektu jich 25 projde rekvalifikačními kurzy a 13 osob bude zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele.

 

 


Strategicky k rozvoji

realizace projektu od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_011/0000269

místo realizace projektu: celá ČR

Projekt pomůže nastartovat a realizovat procesy, které Síť pro rodinu stabilizují a strategicky nasměrují tak, aby byla v souladu s vizí, cíli a prioritami. Projekt se soustředí na revizi a aktualizaci plánů v klíčových oblastech fungování: strategické, komunikační, personální a finanční. Cílem bude profesionálně řízená organizace s jasnou vizí, srozumitelnou komunikací a vícezdrojovým financováním.

Hlavním cílem projektu je nastavení a formální ukotvení strategického rámce klíčových oblastí pro další udržitelné směřování organizace a posílení odborných kapacit zaměstnanců a zaměstnankyň tak, aby mohli kompetentně v naplňování strategií pokračovat i po skončení projektu.

 


Společně k rozvoji

realizace projektu od 1. 7. 2024 – 30. 6. 2026

číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_039/0001371

místo realizace projektu: Hlavní město Praha


Projekt pomůže nastartovat a realizovat procesy, které organizaci stabilizují a strategicky nasměrují tak, aby byla v souladu s vizí, cíli a prioritami. Projekt se soustředí na posílení personální politiky a její profesionalizaci, podporu členských organizací formou metodické podpory a konzultací, zefektivnění komunikace a fundraisingových aktivit.