ERASMUS +

ERASMUS+
Increasing the competencies of Mother Centers workers and implementing the new knowledge in the Mother Centers


Termín realizace: 1. 8. 2022 – 31. 1. 2024


Partneři projektu:

  • Německo - Bundesverband der Mütterzentren
  • Slovensko - Únia materských centier
  • Slovinsko - Javni zavod Mala ulica - Centerza otroke in druzine v Ljubljani
  • Maďarsko – Single Parents´ Centre

Hlavní cíle projektu:

  •  Stínování práce ve čtyřech partnerských organizacích a následné online konzultace
  • Představení a implementace fenoménu mezigenerační spolupráce do českého prostředí (stínování Německo)
  •  Navýšení podílu dobrovolnické práce a dobrovolnictví v českých mateřských centrech (stínování Slovensko)
  • Budování komunity a sounáležitosti okolo mateřských center prostřednictvím lesní pedagogiky a komunitní zahrady (stínování Slovinsko)
  • Představení a implementace prověřených programů pro znevýhodněnouskupinu samoživitelů do programové nabídky mateřských center