Dárci a partneři

Mnohokrát děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás v roce 2023 podporovali:

INSTITUCE:

        

 

  

 

 

 

Materiální dárcovství v rámci Festivalu rodiny 2023: