Tomáš Ervín Dombrovský

Pro mě je podstatné, že to není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu. Za více než 10 let trvání soutěže je tu spousta firem, které pomáhají společnost měnit k lepšímu. Mnohem lépe s oceněním zachází firma, která si nejen vystaví ocenění, ale pracuje i se zprávou a doporučeními. Průběh a návazné kroky jsou důležitější než nálepka na konci.

Pavel Podivínský

Pavel Podivínský

Vedoucí oddělení, Oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje

„Vnímáme Síť pro rodinu jako jednu ze stabilních a důvěryhodných organizací, které pracují v oblasti rodinné politiky, a proto věřím, že i další spolupráce, která bude probíhat v budoucnu, bude stejně úspěšná jako v současné době.“

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik, LMC

Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu.

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

personalistka, zakladatelka MINERVA 21

Věřím, že jeden z nejdůležitějších příkladů v rodině, kterou předáme svým dětem, je jim ukázat, jak se jejich otec a matka mají rádi. Rodiče mají povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat hodnoty a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny.

Ladislav Okleštěk

Ladislav Okleštěk

Hejtman Olomouckého kraje

„Hejtmanství podporuje rodinný život v regionu velmi aktivně. Máme webové stránky určené pro rodiny, časopis, který je informuje o důležitých novinkách a zajímavých akcích a vydáváme také rodinné pasy. Projekt Společnost přátelská rodině má stejný cíl, proto ho považuji za důležitý.“