Tým

Rut Kolínská

 • prezidentka – statutární zástupkyně
 • "Jsem nadšena, že Síť může přispívat k šíření myšlenky mateřských center a že společně můžeme „hýbat světem“ ve prospěch rodin a života komunit i celé společnosti."
  čtěte více

Lenka Ackermannová

 • krajská koordinátorka v Libereckém kraji, koordinátorka PR a fundraiserka
 • „Práce pro Síť mi umožňuje osobní rozvoj, práci v příjemném kolektivu a v oboru, který považuji za velmi potřebný a zároveň opomíjený. Těší mě, že mohu podporovat činnost mateřských a rodinných center v severních Čechách.“
  čtěte více

Lenka Šebelová

 • členka prezidia
 • Úlohu a sílu Sítě pro rodinu vnímám především každém jednotlivém centru, v každé rodině, která je těmito organizacemi podpořena/motivována/síťována. Rodina je pro mě základ společnosti a je třeba jí věnovat jakoukoli i třeba i malinkou myšlenku, radu nebo podporu. Naše práce není o financích, ale o budoucnosti našich potomků.
  čtěte více

Irena Přibylová

 • Personalistka, koordinátorka vzdělávání
 • „Velmi mne těší, že mohu lidem působícím v mateřských a rodinných centrech nabízet další a další možnosti k jejich osobnímu i profesnímu rozvoji.“
  čtěte více

Jan Martínek

 • Projektový manažer
 • Těší mě být součástí profesionálního týmu a spolupracovat s inspirujícími lidmi. Obojí jsem v Síti našel a jsem rád, že můžu přispět k podpoře tolik potřebných mateřských center.

Petra Fajfrová

 • Administrativa, členská agenda, správa webu

Petra Hůlová

 • krajská koordinátorka v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Jitka Genest

 • Manažerka krajských koordinátorek, řešitelka projektu MPSV

Jana Kirschner Kostelniková

 • krajská koordinátorka v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
 • „Možnost stát se součástí Sítě a podílet se tak přímo na jejím fungování vnímám jako velkou poctu. Jsem ráda, že mohu pracovat v odvětví, které mne naplňuje, inspiruje a dovoluje mi být zároveň maminkou i pracující ženou. Věřím, že síla je v kolektivu nikoliv v jednotlivci, a že síť, kterou společnými silami tvoříme, je sítí záchrany, podpory a sounáležitosti pro všechny, kteří se jí chytí.“
  čtěte více

Daria Čapková

 • krajská koordinátorka v Kraji Vysočina
 • „Práce v Síti a MC vidím jako návrat vnímání žebříčku hodnot naší společnosti a uvědomění si, že největší životní hodnota je funkční rodina a společenská sounáležitost.“
  Oblíbené moto:
  I ten největší strom byl kdysi jen semínkem v zemi.
  čtěte více

Renata Höklová

 • krajská koordinátorka v Jihomoravském a Zlínském kraji
 • „Rozhodla jsem se nevracet do komerční sféry a pracovat od rána do večera, a i za cenu mnohonásobně nižších výdělků chci zůstat v neziskovém sektoru a smysluplně pomáhat lidem a ženám najít podobnou cestu ke štěstí, jako jsem našla já.“
  čtěte více

Jitka Marečková

 • krajská koordinátorka v Praze a Středočeském kraji
 • "Síť mi umožňuje realizovat se v kolektivu osobností se kterými sdílím stejné hodnoty, které se dlouhodobě angažují v oblasti rodinného života a prorodinné politiky a které jsou mou velkou inspirací."
  čtěte více link

Martina Smejkalová

 • krajská koordinátorka v Karlovarském a Ústeckém kraji
 • „Být součástí týmu organizace prosazující zájmy a hodnotu rodiny je výsadou. Vidět hmatatelné výsledky práce a její smysluplnost je k nezaplacení. Práce v Síti pro rodinu plně koresponduje s mými životními hodnotami. Mohu se realizovat a být přitom stále matkou, obojí jde dohromady.“
  čtěte více

Hana Šustrová

 • krajská koordinátorka v Jihočeském a Plzeňském kraji
 • „Síť není jen sdružování a podpora center v republice, ale i dobrý příklad toho, jak sladit rodinný a pracovní život. Proto jsem hrdá, že tak mohu rozvíjet a podporovat všechny myšlenky prorodinné politiky.“
  čtěte více

Marcela Bradová

Kateřina Kadeřábková Vitochová

 • koordinace projektu Spolu pro MC - externí dobrovolnická spolupráce