Poslání

Síť pro rodinu:
 

 PROPOJUJE  

 

 •  jednotlivá centra (cca 250 v ČR)
 • organizace – státní i nestátní doma i v zahraničí 
 • odborníky a odbornice 
 • zprostředkovává spojení s firmami i médii


  PROSAZUJE a POSILUJE

 

 • občanský život komunity
 • hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů
 • mateřskou a otcovskou roli v rodině a společnosti
 • právní ochranu rodiny
 • rovné příležitosti pro všechny
 • zdravý život ve zdravém prostředí
 • roli MC v systému předškolní péče


  PODPORUJE

 

 • začínající i zavedená mateřská centra
 • spolupráci v jednotlivých krajích


  MAPUJE 

 

 • aktivity svých členů, názorovou škálu, zpětnou vazbu
 • trendy v péči o rodiny včetně zahraničních
 • příležitosti pro své členy a pro rodiny obecně
 • možnosti, jak nápady snadno sdílet


  VYHLEDÁVÁ a ŠÍŘÍ 

 

 • příklady dobré praxe: v mateřských centrech – služby pro rodinu
 • v organizacích – podpora rodiny
 • ve firmách – péče o zaměstnance, podpora zaměstnanosti žen


  INSPIRUJE 

 

 • k rozvoji a šíření nových dobrých nápadů
 • k obnově a zachovávání tradic