Radka Konárová

Medailonek:

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy obor magisterský s následným složením rigorózní zkoušky (2011). Po ukončení studia na univerzitě jsem absolvovala tříletou koncipientskou praxi pod vedení JUDr. Jana Mejzlíka, advokáta, se sídlem na Praze 1, kterou jsem uzavřela složením advokátní zkoušky (2014). Od března 2014 provozuji samostatnou praxi v oboru - svobodné povolání advokáta – Advokátní kancelář JUDr. Radka Konárová, advokát, se sídlem Mírová 533, Podbořany, PSČ: 441 01, s evidenčním č. České advokátní komory 15424, IČ: 73863190.

Specializuji se na následující právní obory: občanské právo, zejména pak právo rodinné a majetkové právo, dále obchodní právo, správní právo, směnečné právo, pracovní právo, insolvenční právo. Více viz www.pravnik-advokat.com.

2 děti

Fotogalerie