Kurzy a semináře

     METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – ZÁŘÍ 2020

Ve spolupráci s MPSV pro vás připravujeme seminář zaměřený na to, jak formálně správně napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na semináři se podrobně seznámíme s metodikou, budeme se zabývat rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické příklady.

Realizace semináře je v plánu v první polovině září 2020, pravděpodobně online formou (konkrétní datum ještě není známo, jelikož závisí na datu vydání Metodiky MPSV).

Máte-li o téma zájem, sledujte Síťoviny a naše webové stránky.