Další profesní vzdělávání pro pedagogy, chůvy a pečující osoby

Pracujete jako pedagog, chůva či pečující osoba nebo se na tuto práci teprve připravujete a potřebujete prohloubit své vědomosti či dovednosti a chcete se dále rozvíjet a inspirovat? Pak jsou námi připravované kurzy na klíčová témata k vaší profesi určeny právě vám!

Kurzy nabízíme v prezenční i online formě.

Každý účastník obdrží po absolvování jakéhokoli kurzu a jeho zaplacení certifikát o účasti.

Aktuálně nabízíme:

ABYCHOM SI ROZUMĚLI ANEB JAK ROZVÍJET ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI DĚTÍ VE VĚKU 2-5 LET

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku v souvislosti s řečovými dovednostmi. Podstatnou část programu budou tvořit osvědčené postupy, hry a aktivity související s logopedickou prevencí a dorozumívacími schopnostmi. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby.

Termín:  čtvrtek 2. 12. 2021 v čase 17:00 – 19:00 hod.

Místo: ONLINE  (prostřednictvím google meet)

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

 

PRVNÍ POMOC - DĚTI

Kurz první pomoci u dětí je zaměřen na všeobecné postupy a to nejen na samotnou resuscitaci, ale především na celkové zvládnutí situace a procvičení život zachraňujících dovedností. Na kurzu se naučíte to, co by měl umět každý – co dělat, když jde někomu o život.

Termín: pátek 3. 12. 2021 od 9:30 do 14:00 hod.

Místo konání: Praha

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

 

DOBŘE SI TO SPOČÍTEJ!

Jak rozvíjet předmatematické dovednosti u dětí v nejmladším věku

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku. Objasníme si, co (před)matematické dovednosti obnáší a jak je nenásilným a hravým způsobem u dětí posilovat a jak k tomu využít běžné každodenní situace. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby. 

Termín:  čtvrtek 9. 12. 2021 v čase 17:00 – 19:00 hod.

Místo: ONLINE  (prostřednictvím google meet)

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE.