Názory porotců, oceněných firem

Porota

Rostya Gordon-Smith, členka poroty (2018):

Do soutěže byly přihlášeny kvalitní projekty a je vidět, že úroveň soutěže se rok od roku zvyšuje. Stejně tak se zvyšuje i povědomí zaměstnanců o tom, co mohou požadovat od svých zaměstnavatelů.“

 

Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, člen poroty (2018):

Je dobré, že se Síť pro rodinu zaměřila na zaměstnavatele. Vzhledem k poměrům běžným v západních zemích je v Česku vysoký rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen ve středním věku, velká nezaměstnanost matek s dětmi a v neposlední řadě také přetrvávající propast ve výdělcích mužů a žen. To vše je spojené s tím, že především matky s malými dětmi jsou v nevýhodném postavení na trhu práce. Vyžaduje se od nich většinou zapojení v zaměstnání na plný úvazek a ještě je pak čeká druhá směna v domácnosti. Je třeba zlepšit jejich postavení, zvýšit nabídku důstojně placených zaměstnání na kratší úvazek, flexibilnější pracovní dobu, která lépe umožní slaďovat pracovní život s rodinným. Potřebujeme firmy, které nemyslí jen na krátkodobý zisk, ale také na rozvoj celé společnosti. Zkrátka potřebujeme novou firemní kulturu, kterou certifikát Společnost přátelská rodině propaguje a oceňuje.“

 

Oceněné firmy

Výsledkem auditu bylo slavnostní převzetí certifikátu Společnost přátelská rodině, kterého si nesmírně vážíme. Ocenění je pro nás důkazem toho, že nám na našich pracovnících záleží a chceme jim nabízet takové podmínky pro práci, které umožní skloubit život pracovní a rodinný,“ Marie Marsová, Středomoravská nemocniční, a.s.

Účast na auditu Společnost přátelská rodině, který provedla Síť pro rodinu,  nám poskytla skvělý náhled na to, co děláme opravdu výjimečně a kde bychom mohli ještě zabrat.  Pro společnost ExxonMobil je totiž klíčové, aby se naši zaměstnanci cítili šťastní, aby se jim u nás žilo dobře. Každoročně se jich skrze dotazníky ptáme na jejich názor a potřeby. Kombinace zpětné vazby zevnitř i zvenku je pro nás a naše plánování a strategie dokonalá. Dagmar Císařovská, ExxonMobil