Podporujeme prorodinný a odpovědný přístup firem

Individuální spoluprací s firmami se snažíme o integraci principů slaďování pracovního a rodinného života, společenské odpovědnosti a rovných příležitostí do firemní kultury. Prostřednictvím auditu Společnost přátelská rodině pomáháme firmám rozvíjet opatření, která zaměstnancům usnadní orientovat se v otázkách spojených s mateřskou a rodičovskou dovolenou, minimalizují rizika spojená s přerušením profesní dráhy v důsledku péče o děti či osobu blízkou a usnadňují návrat na pracovní trh. Pomáháme také nastavovat opatření navazující na Cíle udržitelného rozvoje (SDG) včetně principů rovných příležitostí souvisejících s uplatněním na trhu práce.