Metodika hodnocení

Po celou dobu trvání auditu hodnotíme čtyři oblasti. K jejich hodnocení využíváme následující nástroje a postupy:

  • dotazníkové šetření

  • analýzu dokumentů

  • ověření prorodinných podmínek při osobní návštěvě v organizaci, příp. i rozhovory se zaměstnanci/kyněmi.

Následuje posouzení všech materiálů a informací odbornou porotou a výsledkem je zpráva pro organizaci. Porota sleduje, jak se s jednotlivými oblastmi organizace dokázaly vypořádat, přičemž každá přihlášená organizace je hodnocena podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout.


 

Oblasti auditu:

  • Zaměstnavatelská oblast (flexibilní formy práce, management MD/RD, péče o blízkou osobu, rovné příležitosti atd.)

  • Prorodinné aktivity organizace (výhody pro rodiny s dětmi, podpora volnočasových aktivit pro děti, podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů atd.)

  • Společenská odpovědnost firem (podpora neziskového sektoru, dobrovolnictví, transparentnost podnikání atd.)

  • Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí (zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, ekologické chování organizace atd.)