Jak založit mateřské centrum

CO DĚLAT, KDYŽ SE ROZHODNETE ZALOŽIT VLASTNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM

Cesta k otevření vlastního MC se často neobejde bez nástrah, ale vždy přináší odměnu v podobě krásného pocitu ze společenství, které obohacuje nás i druhé.

Před vykročením je zapotřebí mít nadšení a alespoň další dvě spřízněné duše, abyste se vzájemně podporovaly a zároveň splnili podmínky Nového občanského zákoníku.

Další kroky jdou ruku v ruce, posloupnost kroků se může v různých podmínkách lišit, v každém případě základní kroky musejí být splněny.

 • 1. krok – založit vlastní organizaci nebo domluvit záštitu jinou existující organizací

 • 2. krok – získat vhodné prostory

 • 3. krok – hledat finanční zdroje

 • 4. krok – sestavit programovou nabídku centra

 • 5. krok – dát o sobě vědět veřejnosti

Každému, kdo by chtěl vykročit na nastíněnou cestu, doporučujeme kontaktovat naši příslušnou KRAJSKOU KOORDINÁTORKU , provede vás všemi kroky k úspěšnému založení a provozování vašeho mateřského centra.

Než oslovíte krajskou koordinátorku, prostudujte si výchozí zákon pro založení spolku: zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, § 214 – 302 .

 

Krajská koordinátorka vám pak poskytne další potřebné informace:

 • know-how mateřských center

 • vzor stanov a dalších potřebných dokumentů (popřípadě poradí s úpravou stanov, pokud už spolek máte založený)

 • postup při zápisu spolku do spolkového rejstříku

 • postup při hledání vhodných prostor

 • možnosti finančních zdrojů

 • a další důležité a užitečné informace