Z historie - kampaně

Kampaň 2018


Kampaň Sítě pro rodinu 2018

Síť pro rodinu, z.s. startuje 8. ledna 2018 svou celoroční kampaň Kde domov můj? s podtitulem století české rodiny. Cílem této kampaně je posilovat hodnotu rodiny a vyzdvihnout její důležitost v minulosti i současnosti.


Co nás inspirovalo?
100. výročí Československa/České republiky přímo vybízí k logickému propojení – rodina jako základ společnosti a stát jako prostor pro existenci rodiny – rozvoj a vývoj v čase přinášel a přináší změny a proměny jak rodiny, tak státu. A to je dobrý důvod k zastavení, ohlédnutí a porovnání se současným stavem před vykročením do dalšího století.

Jaký je záměr kampaně?
Posilovat hodnotu rodiny v propojení se stým výročím republiky – vyzdvihnout důležitost rodiny v minulosti a současnosti v kontextu s její proměnou.

Jak bude kampaň probíhat?
Kampaň bude rozdělena do 3 etap, podobně jako v loňském roce:


I. NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO
Celoroční sběr „rodinného stříbra“:
Kde a co je rodinné stříbro? Máme rodinné stříbro? Udržujeme rodinné stříbro? Hledáme, objevujeme a sbíráme rodinné stříbro, cídíme rodinné stříbro a představujeme rodinné stříbro.


Proč rodinné stříbro?

Každá rodina je jedinečná, přestože se v průběhu času mění, uchovává své zvyky, hmotnou i duchovní kulturu, na které svoji jedinečnost staví.

Co je cílem této části kampaně?
Chceme spolu s vámi – mateřskými centry a lidmi kolem nich – upozornit na hodnotu rodinné tradice v proměnách času, na důležitost jejího přenosu z generace na generaci a na sílu, jakou působí při utváření rodinného zázemí pro všechny členy rodiny. Sběr rodinného stříbra může též inspirovat k dalším aktivitám v mateřských centrech.

Kdo bude sbírat?
Prosíme vás – vedení MC, abyste sbírali nejen mezi sebou, ale také oslovili své návštěvníky a návštěvnice či spolupracující osobnosti. Stejně tak učiníme i my v našich řadách výkonného týmu Sítě pro rodinu a mezi osobnostmi kolem Sítě pro rodinu.


Průběh
Všichni, kdo budou sbírat a posílat „rodinné stříbro“, mají možnost si vybrat podobu a formu, jaké jsou jim blízké.

1. Podoba rodinného stříbra – co považujeme za rodinné stříbro:
 Materiální: od maličkostí – například hračka, slánka, příbory, kus nábytku až po obydlí či pozemky
 Duchovní:
 Rituály – udržování zvyků spojených s událostmi kalendářního roku (Velikonoce, Vánoce apod.), s událostmi koloběhu života (narození, svatba, smrt apod.)
 Orální historie – příběhy, které se vyprávějí a předávají v rodině z generace na generaci
 Kulturní hodnoty – obrazy, knihy, rodinná bible, nebo také členství v nějakém spolku apod.
 Recepty na pokrmy, na léčivé produkty, účinné „babské rady“
 Rodinná firma nebo řemeslo, které se dědí z generace na generaci už nejméně sto let. U firem pravděpodobně došlo k přerušení komunistickým režimem, ale i to stojí uvést jak příklad.

Forma sbíraného materiálu, jak by měl příspěvek vypadat?
1. Písemná forma
 Text libovolného formátu – například:
 Příběh
 Esej
 Popis zvyku, tradice, věci se sdělením o vzniku a proč se v rodině uchovává
 Recept: ingredience + pracovní postup s krátkým příběhem či alespoň informací od koho recept pochází a proč se v rodině předává
 Ilustrace: fotografie předmětu, místa či osob, o kterých text hovoří, případně kreslený obrázek
2. Audio či audiovizuální příspěvek – nahrávka nebo kratičký dokument. Víme, že málokdo má možnost profesionální techniky, přesto je třeba dbát na kvalitu, která snese zveřejnění.
3. Srovnávací rodinné fotografie – na základě původní historické fotografie pořídí „sběratel/ka“ fotografii na stejném místě v současných reáliích a se současnými členy rodiny. Oskenované fotografie pošlou s krátkým komentářem.
Ochrana osobních dat
Prosíme vždy o uvedení jména a kontaktu osoby, která dodá příspěvek, a název mateřského centra, kde rodina žije, případně jinou specifikaci, o koho jde, tak, jak si autor/ka příspěvku určí. Zároveň uvést větu, že souhlasí se zveřejněním na FB a webu Sítě pro rodinu, popřípadě na YouTube.

Kam příspěvek posílat?
Podklady – příspěvky posílejte Petře Fajfrové na: info@sitprorodinu.cz
V případě potřeby dojde k editaci a autorizaci. Příspěvek nebude nikdy zveřejněn bez schválení autora/ky.

Výstupy:
 Příspěvky na webu či YouTube
 Facebookové příspěvky = krátká anotace s fotografií/emi na celý příběh umístěný na webu nebo na YouTube
 Newsletter Síťovka
 Publikace
 Výstava

S publikací a výstavou/vami se počítá v případě, že se posbírá dost dobrého materiálu. Výstavu si může též zorganizovat každé centrum.


II. PĚT TÝDNŮ PRO RODINU 12. 5. – 17. 6. 2018

Z čeho jsme vycházely?
V MC se tradičně v průběhu týdnů od Dne matek do Dne otců odehrávají aktivity na posilování hodnoty rodiny. Rozhodly jsme se dát letos důraz na jednotlivé členy rodiny a každý týden se zaměřit na jejich důležitost a proměnu během století, a to každý týden na konkrétní členy: matky, děti, otce, prarodiče, bezdětné členy rodiny.

Čeho tím chceme docílit?
Chceme upozornit a ukázat přínos činnosti vás – mateřských center – pro rodiny i společnost a zároveň otevřít diskusi nad důležitostí a problematikou jednotlivých členů rodiny, nad jejich proměnou v průběhu století. A také inspirovat a povzbudit vás – vedení MC, abyste tato témata otevírali v rámci vašich programů.

Týdenní zaměření:
12. – 18. 5. = matky (bude i příležitost připojit se ke Světovému týdnu respektu k porodu 12. – 16. 5.)
19. – 25. 5. = bezdětní členové rodiny
26. 5. – 1. 6. = děti
2. – 8. 6. = seniorská generace
9. – 17. 6. = otcové

Jak se můžete zapojit?
Nabízí se možnosti od besed po happeningy, na což jste už za poslední léta zvyklí. Po dlouholetých zkušenostech necháme volnost ve výběru témat a způsobu zapojení v rámci oněch pěti týdnů – někdo může připravit program ve všech týdnech, jiné MC jen v jednom týdnu.
Jak vám pomůže Síť pro rodinu, abyste se mohli snadno zapojit?
Podklady k jednotlivým týdnům ještě podrobně zpracujeme tak, abyste měli dostatek inspirace k programům, které budete pořádat. Dostanete odkazy na odborné texty a odborníky na dané týdenní téma, citáty pro inspiraci. Témata týdne podpoříme FB příspěvky.
Opět vyšleme dotazník, abychom pak měly přehled, kdo co pořádá a mohly to promovat na celorepublikové úrovni.

 

Podklady: Pět týdnů pro rodinu


III. SYMPOZION
Kampaň uzavře na podzim sympozion. Téma sympozionu by mělo reflektovat celoroční kampaň oslav 100 let rodiny v českém státu. Součástí sympozionu bude vyhlášení výsledků soutěže Společnost přátelská rodině. Chtěly bychom věnovat pozornost také fenoménu rodinných firem.
Věříme, že vás kampaň zaujme a že ji zapojíte do vašich aktivit. A budeme tak mít příležitost společně posilovat hodnotu rodiny a zároveň upozornit na přínos vaší práce, tedy mateřských center.

 


Těšíme se, že se nám společná kampaň vydaří!

Jitka Genest, Jana Kirschner Kostelniková, Rut Kolínská, Jitka Marečková, Věra Staňková
pracovní skupina Sítě pro rodinu

 

Ke stažení: Tisková zpráva k Kampani 2018 Kde domov můj?​ století české rodiny
                   Manuál ke kampani 2018 Kde domov můj? století české rodiny


2017


Sympozion 2017

Sympozionem s názvem „Posilujeme hodnotu rodiny“ jsme 24. listopadu 2017 završili letošní kampaň „Rodina nemusí jít do prčic“ a zároveň oslavili  25 let od otevření prvního mateřského centra v ČR a 15. výročí založení Sítě pro rodinu. Akce, která se uskutečnila v Praze v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Martiny Štěpánkové, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, se zaměřila na hodnotu rodiny jako na prioritu v české společnosti, ve firmách i mateřských centrech.

Tiskové zprávy ke stažení

Síť pro rodinu udělila certifikáty Společnost přítelská rodině firmám Nutricia, Tchibo a T-Mobile
Má v dnešní době smysl posilovat hodnotu rodiny?


Rok 2017 - ROK OSLAV SÍTĚ PRO RODINU

V roce 2017 oslavujeme 15. výročí Sítě pro rodinu a 25 let od vzniku prvního mateřského centra. Po celý rok společně s vámi chystáme několik akcí a částí kampaně! 

  • První část se nazývá „Síťujeme republiku“. Každý týden v průběhu roku 2017 si mateřská centra kladou vzájemně otázky, díky kterým lépe poznají svoji činnost nebo zajímavé projekty.
  • Druhou částí bude "Rodina v centru pozornosti" (od Dne matek 14. května po Den otců 18. června), kdy se zaměříme na prezentaci aktivit mateřských a rodinných center.
  • V tomto období vyhlašujeme také 1. ročník akce "RODINA OFFLINE", která upozorňuje na závislost dětí na informačních technologiích. Našim cílem je zapojit co nejvíce organizací, které připraví aktivitu pro celé rodiny s cílem strávit společný čas v reálném světě. Tato akce startuje v Libereckém kraji pod záštitou Ing. Radky Kotasové Loučkové, radní Libereckého kraje. Budeme velmi rádi, když se RODINA OFFLINE rozšíří do celé České republiky.

Přidejte se k nám!  Přihlásit do kampaně se můžete zde, nebo u PR koordinátorky: lenka.ackermannova@sitprorodinu.cz  
Seznam přihlášených center a jejich akcí 

Tyto části kampaně budou prezentovány především na FB Sítě pro rodinu , FB Rodina offline a na webu.

  • Výroční rok uzavřeme sympoziem, zaměřeným na proměny rodiny a její potřeby v současné společnosti.

Těšíme se, že v roce 2017 budeme společně napomáhat činnosti mateřských center a propagovat téma rodiny!

 

Kampaň Sítě pro rodinu podporují významné osobnosti a instituce, mezi nimi Helena Třeštíková, Jakub Szantó, Zdeňka Žádníková Volencová, Liberecký kraj, Zámek Veltrusy, Eko park Liberec a s dalšími jednáme.

Mediálním partnerem kampaně je odborný časopis Psychologie.cz.

prezentace:
Rodina nemusí jít do prčic
Rodina Offline

Loga:
Rodina OFFLINE _baner
Rodina nemusí jít do prčic_baner
Volencová _baner

Family_linka_A4
Rodina nemusí jít do prčic — kulaté .pdf
Rodina OFFLINE

Vzor TZ- rodina nemusí jít do prčic


Tisková konference 10. 5. 2017

Česká televize  ranní vstup Studio 6

Tisková zpráva ke kampani

 

                              

                      

                         


"RODINA OFFLINE"

Připojujeme se ke sbírce starých mobilů a tabletů k projektu „pomáháme gorilám“ ZOO Praha.
Za každý mobil dostane ZOO 10,-Kč – cílem je recyklace a snížení těžby koltanu v Africe. 
Pokyny k zapojení a prezentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení: Tisková zpráva k Kampani 2018 Kde domov můj?​ století české rodiny

Naše rodinné stříbro

Čtěte více

Žena Českokrumlovska

Hledáme ŽENU ČESKOKRUMLOVSKA! Rozhlédněte se kolem sebe…. Vidíte ženu, která zvládá rodinu, svou profesi a k tomu něco navíc? Nebo si myslíte, že jste to právě vy?

Čtěte více

Síťujeme republiku

Čtěte více