2016

KAMPAŇ 2016 – "(NE)ZAJÍMAVÉ MATKY Z MATEŘSKÝCH CENTER"


Kampaň Sítě mateřských center bude v roce 2016 zaměřena na zvýšení povědomí přínosu mateřských center pro rodinu, komunitu i celou společnost. A navíc pomůže bořit mýty o pasivitě žen na MD/RD. Mediální kampaň bude postavena na silných příbězích šesti žen, kterým mateřské centrum změnilo život. Stanou se tvářemi kampaně a každý měsíc bude představena jedna z nich se svým příběhem.

Kampaň je nyní v přípravě. Více informací najdete zde: UD15_33 a UD15_36.


Kampaň na podporu rodiny v MC 

Od 6. května do 19. června 2016 proběhne celorepubliková kampaň, kdy každé MC alespoň na jeden den otevře své dveře veřejnosti (se vstupem zdarma). 

Konkrétní uchopení dne otevřených dveří je na jednotlivých MC dle chuti a možností: od symbolické podpory vyvěšením letáčku na nástěnce v MC nebo banneru na webových stránkách MC po akce pro širokou veřejnost.

Pro zájemce je k dispozici putovní výstava . Pro bližší info kontaktujte info@sitprorodinu.cz

Dotazy k letošní kampani či k předchozím ročníkům kampaní vám s radostí zodpovíme na adrese: info@sitprorodinu.cz