2014

Síť mateřských center (Síť MC) v roce 2014 vyhlásila celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Kampaň probíhala po celý rok na různých místech republiky. Každý měsíc měl své specifické zaměření na jeden úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny, které do daného měsíce spadaly.

Pro účely celoroční kampaně byly spuštěny nové webové stránky www.kridla-koreny.cz, kde najdete veškeré informace týkající se kampaně včetně přehledu všech účastníků a partnerů a kalendáře akcí.

Co bylo cílem kampaně?

Síť mateřských center 6. ledna 2014 spustila celoroční kampaň s názvem Křídla a kořeny naší rodiny jako svůj příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN v roce 1994. Cílem kampaně bylo upozornit na důležitost rodiny v současné době.

Vize: Vrátit rodinné hodnoty do centra pozornosti společnosti a politického rozhodování v České republice. 

Mise: Otevřít prostor pro veřejnou diskusi stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných. Též podpořit síťování organizací, které se zabývají rodinou z různých úhlů pohledu, napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem a zapojit média.

Forma: Upozorňování na příklady dobré praxe. Konkrétní podoba kampaně odvisela od organizací, které se do ní zapojily – od komorních akcí v mateřském centrum po velké akce pro širokou veřejnost od sportovních soutěží přes kreativní happeningy i společenské a kulturní události po vzdělávací semináře či besedy s odborníky. Každý měsíc měl své specifické zaměření.

Co jsme v roce 2014 v rámci kampaně zažili?

 • Oslavy 20 let Mezinárodního roku rodiny, 12 měsíčních témat, 1 celoroční kampaň
 • Spuštění nových webových stránek www.kridla-koreny.cz s průměrnou návštěvností 30 návštěv denně
 • Účast v soutěži sociálních inovací SozialMarie 2014 s krásným druhým místem našeho projektu Křídla a kořeny naší rodiny v kategorii cena publika
 • Dotazníkové šetření k rovným příležitostem rodičů v rodičovství a v péči o domácnost, do kterého se zapojilo na 455 respondentů
 • Letní fotografickou soutěž Křídla a kořeny naší rodiny o hodnotné tematické ceny s následnou podzimní venkovní výstavou vítězných fotografií – soutěžilo 47 dětí a dospělých o 7 cen, vystaveno bylo 10 nejlepších fotografií vybraných odbornou porotou
 • Premiérové odpoledne pro rodiny s dětmi „Honzík a Mařenka se vydávají do světa“ na podporu fenoménu mateřských center s účastí 149 rodin a celkem 449 návštěvníky
 • Zmapování spolupráce mateřských center s veřejnými knihovnami, které odhalilo, že 44 % dotázaných MC s knihovnami spolupracuje, a prezentaci výsledků v rámci Knihovnické dílny 2014 včetně zahájení jednání o spolupráci se SKIP ČR 
 • Mezinárodní kampaň MINE 10-10-14, letos věnovanou tématu „Z pohádky do pohádky“, do které se zapojilo 46 MC ze Slovenska, 9 MC z ČR a 3 MC z Německa
 • V Pardubickém kraji plakátovou kampaň na podporu mateřství a otcovství – ke kampani se připojilo 24 mateřských center z 22 obcí v kraji
 • V Jihomoravském kraji 7. ročník odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem „Táta dneska frčí“
 • V Libereckém kraji oslavy Světového dne dětí – k oslavám se připojilo celkem 48 center z 6 krajů ČR
 • Připojili jsme se také k Národnímu týdnu manželství či slovenské akci Míle pro mámu

Kdo všechno se do kampaně zapojil? 

 • 70 členských mateřských center a 8 nečlenských organizací si v průběhu roku přichystalo na 200 registrovaných akcí po celé ČR a další desítky akcí neregistrovaných
 • odhadem 1 800 osob celkem se zapojilo do letošních kampaňových aktivit, které pro ně přichystala Síť MC
 • 32 nových či dlouhodobých partnerských organizaci a dalších spolupracujících subjektů se připojilo či různou formou podpořilo nejen realizaci celoroční kampaně ale i jejích jednotlivých aktivit (více zde)

Kde ještě jste na nás mohli narazit?

 • 34 x v Úterním dopise (newsletter pro členská MC) a 28 x v „kampaňových novinkách (emailový informační servis pro účastníky kampaně) 
 • 90 x v médiích celorepublikových, krajských i místních
 • 6 x na akcích pro širokou veřejnost:
  NGO Market (pořadatelem Forum 2000, Praha), Týden pro rodinu v Jihomoravském kraji (Krajský úřad JM kraje, Brno), Oslava dne rodin (AFS Mezikulturní programy, Praha), Festival o těhotenství, porodu a rodičovství (Hnutí pro aktivní mateřství, Praha), Áčkofest (A centrum, Praha), konference Rodinné politiky v JH kraji a na mnoha dalších místech … 

Tímto děkujeme všem účastníkům i partnerům celoroční kampaně i jednotlivých aktivit. Bez vás by kampaň nebyla!