2013

Křídla a kořeny naší rodiny: 1. 5. - 16. 6. 2013 

Cílem kampaně je upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy požadavky na výkon, spotřebu a individuální potřeby neprávem zastiňují hodnoty rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů rodičů – matek a otců, dětí i prarodičů.

Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“ (Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství, tedy matek i otců.

Kampaň zahrnuje: Den matek 12. 5., Mezinárodní den rodiny 15. 5., Den dětí 1. 6. a tradiční tátovskou kampaň Táta dneska frčí 1. – 16. 6., stejně tak i zapojování všech generací ke vzájemné podpoře v rodině a v mateřských centrech.

Závěrečná zpráva


 

Město pro děti I. 1. - 30. 4. 2013 a Město pro děti II. 13. 9. - 13. 10. 2013 

Cílem kampaně je vnímat životní prostředí v obcích s ohledem na děti jako mnohovrstevnatou problematiku, hledat spolu s představiteli cesty ke zlepšení konkrétních podmínek v dané obci a na základě výsledků případně přímo návrh realizovat.  

Kampaň bude rozdělena do jarní a podzimní etapy tak, aby mohly být naplněny všechny tradiční tři fáze kampaně (mapování stavu, sbírání nápadů na řešení změn a osvěta, hledání možností a případně i realizace změn), ale také aby se mohlo zapojit více mateřských center, kdy pro některá sehrává potřebný čas jaro a jiná chtějí svůj záměr realizovat až na podzim. Podzimní etapa může sloužit k prezentaci výsledků.


 

Společnost přátelská rodině

Ocenit organizace, které jsou vstřícné rodinám s dětmi, a zaměstnavatele, kteří nabízejí příznivé podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života, a to nejen rodinám s dětmi. 

 

Metodika tradiční průběžné kampaně SPR prošla v roce 2012 v rámci stejnojmennému projektu, který Síť MC realizuje díky podpoře z OPLZZ ESF, významnou inovací. V lednu 2013 bude tedy vyhlášena v „novém kabátě“.

www.familyfriendly.cz


 

Mezinárodní kampaň MINE 10-10-13 

Cíl kampaně vystihuje motto "Potkej svět v mateřských centrech", jedná se jednak o zviditelnění fenoménu mateřských center a pak také o posílení sounáležitosti jednotlivých MC v mezinárodní pospolitosti. Myšlenkou při tom je vzájemné propojení s centry v různých zemích, dozvědět se více o těchto zemích, lépe porozumět všednímu životu tamních matek a rodin a vzájemně se od sebe učit. Nabízí se tak možnost poznat u vás v centru kulturu, zvyklosti a společenský život odjinud. 

Každým rokem bude kampaň věnovaná jedné zemi.

Tisková zpráva