2012

Křídla a kořeny naší rodiny: 1. - 31. 5. 2012 

(Zahrnuje Den matek 13. 5. i Mezinárodní den rodiny 15. 5.)

Síť MC upozorňuje kampaní na důležitost rodiny v současné době, ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů, včetně mezigeneračního propojování. 

Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“ (Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. 

Závěrečná zpráva


Táta dneska frčí: 1. - 17. 6. 2012

Posilování role otce ve společnosti a motivace otců k většímu zapojení do života rodin, komunit a mateřských center. V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity roku bude mít letošní ročník specifické mezigenerační zaměření na táty – dědy. 

Kampaň vyhlašuje Síť MC ve spolupráci s Ligou otevřených mužů od roku 2007. 

Závěrečná zpráva


Město pro děti I. 1. - 30. 4. 2012 a Město pro děti II. 15. 9. - 15. 10. 2012 

Vnímat životní prostředí v obcích s ohledem na děti jako mnohovrstevnatou problematiku, hledat spolu s představiteli cesty ke zlepšení konkrétních podmínek v dané obci a na základě výsledků případně přímo návrh realizovat.  

Kampaň byla rozdělena do jarní a podzimní etapy tak, aby mohly být naplněny všechny tradiční tři fáze kampaně ( mapování stavu, sbírání nápadů na řešení změn a osvěta, hledání možností a případně i realizace změn). 

Závěrečná zpráva


Mezinárodní kampaň MINE: 10. 10. 2012

Cíl kampaně vystihuje motto "Potkej svět v mateřských centrech", jedná se jednak o zviditelnění fenoménu mateřských center a pak také o posílení sounáležitosti jednotlivých MC v mezinárodní pospolitosti. Myšlenkou při tom je vzájemné propojení s centry v různých zemích, dozvědět se více o těchto zemích, lépe porozumět všednímu životu tamních matek a rodin a vzájemně se od sebe učit. Nabízí se tak možnost poznat u vás v centru kulturu, zvyklosti a společenský život odjinud. 

Každým rokem bude kampaň věnovaná jedné zemi.

Tisková zpráva


Čtvero ročních období (pracovní název): 1. 11. - 16. 12. 2012 

Přímé soustředění na význam mezigenerační solidarity a hledání praktických nástrojů, jak zapojit všechny generace ke vzájemné podpoře v rodině a v mateřských centrech.


Společnost přátelská rodině

Ocenit organizace, které jsou vstřícné rodinám s dětmi, a zaměstnavatele, kteří nabízejí příznivé podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života, a to nejen rodinám s dětmi. Tradiční průběžná kampaň SPR dozná v roce 2012 inovace v rámci stejnojmennému projektu, který Síť MC bude realizovat díky podpoře z OPLZZ ESF. Podrobnosti přineseme po zahájení projektu.

www.familyfriendly.cz

 


Síť MC nadále zůstává partnerem Národního týdne manželství , podporuje Světový a český týden kojení i Týden respektu k porodu.