2011

Společnost přátelská rodině / Family Friendly Society /: začátek 2011

Průběžná kampaň (od roku 2004) na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. V rámci kampaně uděluje Síť MC organizacím, které se snaží zlepšovat podmínky života rodin s dětmi, certifikát Společnost přátelská rodině. Celorepubliková byla vyhlášena už na podzim 2010 a 14. 4. 2011 na konferenci v rámci projektu Šance rodině a zaměstnání dostanou vybrané organizace certifikát. 

www.familyfriendly.cz


Křídla a kořeny: 13. - 15. 5. 2011 

Síť MC chce kampaní upozornit na důležitost rodiny v současné době, ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů. Posilování postavení rodiny patří k jednomu z hlavních cílů Sítě MC, proto se kampaň soustřeďuje na tento den čistě v kontextu celé rodiny, včetně mezigeneračního propojování. 

Název kampaně vychází z parafráze citátu "Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla" (Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. 

Závěrečná zpráva


Táta dneska frčí: 1. - 19. 6. 2011

Kampaň na posilování role otce v rodině i společnosti jsme vyhlásili už čtyřikrát ve spolupráci s LOMem, bude s největší pravděpodobností probíhat první tři týdny v červnu tak, aby otcům tradičně patřila 3. neděle v červnu – letos 19. 6. 2011.

Závěrečná zpráva


Mezinárodní kampaň MINE: 10. 10. 2011

Cíl kampaně vystihuje motto "Potkej svět v mateřských centrech", jedná se jednak o zviditelnění fenoménu mateřských center a pak také o posílení sounáležitosti jednotlivých MC v mezinárodní pospolitosti. Myšlenkou při tom je vzájemné propojení s centry v různých zemích, dozvědět se více o těchto zemích, lépe porozumět všednímu životu tamních matek a rodin a vzájemně se od sebe učit. Nabízí se tak možnost poznat u vás v centru kulturu, zvyklosti a společenský život odjinud. 

Každým rokem bude kampaň věnovaná jedné zemi. Letos je to Bulharsko


Město pro děti: 15. 9. - 15. 11. 2011

Cílem kampaně, kterou každoročně opakujeme v různých obměnách od roku 2005, je pokusit se společně s představiteli obcí hledat cesty ke zlepšení životního prostředí v obcích s ohledem na děti. Podmínky v jednotlivých obcích jsou často velmi rozdílné, palčivý problém jednoho místa může být jinde už dávno vyřešen. Tematická oblast kampaně Město pro děti obsahuje mnohovrstevnatou problematiku, kterou je možné uchopit z různých úhlů pohledu na základě konkrétních podmínek dané obce.