2010

Společnost přátelská rodině / Family Friendly Society /: 1. 1. - 31. 12. 2010 a začátek 2011

Průběžná kampaň (od roku 2004) na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky 
V rámci kampaně uděluje Síť MC organizacím, které se snaží zlepšovat podmínky života rodin s dětmi, certifikát Společnost přátelská rodině. 

www.familyfriendly.cz

 


 

Masopust: 6. 1. - 16. 2. 2010

Síť mateřských center podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Masopust je příležitostí, jak upozornit hravou a nevázanou formou na nešvary lidské společnosti i příležitostí ke společné zábavě v obcích. V roce 2010 se nabízí tematický podtext spojený s parlamentními a komunálními volbami. 

Závěrečná zpráva

 


Národní týden manželství: 8. - 14. 2. 2010

Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Cílem kampaně je podpora manželství a dobrých partnerských vztahů. Hlavní motto “ Dobré manželství není samozřejmost" rozšiřují v roce 2010 slova manželského slibu "V bohatství i v chudobě".

 


Spolu u kulatého stolu: 15. 4. - 20. 5. 2010

Cílem kampaně je zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obcí a krajů.

Závěrečná zpráva


Přijďte pobejt!: 12. - 15. 5. 2010

Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

Závěrečná zpráva


Táta dneska frčí: 1. - 20. 6. 2010

Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem je posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center

Závěrečná zpráva


Město pro děti: 15. 9. - 15. 11. 2010

Cílem kampaně je upozornit na stav obcí a měst z uživatelské roviny malých dětí , podpora přátelského prostředí pro děti a trvale udržitelného života v obcích V roce 2010 bude kampaň zaměřena na systémy environmentálního řízení ve veřejné správě – konkrétně měst a obcí.

Závěrečná zpráva


Mezinárodní kampaň MINE: 10. 10. 2010

Cíl kampaně vystihuje motto "Potkej svět v mateřských centrech", jedná se jednak o zviditelnění fenoménu mateřských center a pak také o posílení sounáležitosti jednotlivých MC v mezinárodní pospolitosti. Myšlenkou při tom je vzájemné propojení s centry v různých zemích, dozvědět se více o těchto zemích, lépe porozumět všednímu životu tamních matek a rodin a vzájemně se od sebe učit. Nabízí se tak možnost poznat u vás v centru kulturu, zvyklosti a společenský život odjinud. 

Každým rokem bude kampaň věnovaná jedné zemi. 


Integrace cizinců: 15. - 21. 11. 2010

V rámci kampaně proběhne mapování nabídky MC, která umožňuje cizincům přirozenou integraci prostřednictvím MC, dojde rozšíření zkušeností z projektů, které probíhaly a probíhají v jednotlivých MC a v týdnu 15. - 21. 11. 2010 proběhne prezentace programů zaměřených na integraci. 


Domov je doma: 22. - 28. 11. 2010

Síť mateřských center o.s. je partnerem kampaně společnosti pro ranou péči. Partnerství Sítě MC nabízí prezentaci MC jako prostředí otevřeného a přátelského všem rodinám bez rozdílu. Partnerství rovněž umožňuje spolupráci MC se středisky rané péče a to nejen během kampaně.


Vícegenerační soužití: 29. 11. - 5. 12. 2010

Podpora vícegeneračního soužití v rodině i v MC. MC se stávají stále více místem pro více generací, jedni od druhých se mohou učit, jedni druhým mohou pomáhat. Síť MC bude cíleně upozorňovat na tuto problematiku a podporovat MC v rozšiřování programů v průběhu celého roku, kampaň vyvrcholí v prvním adventním týdnu.