2009

Společnost přátelská rodině / Family Friendly Society /: 1. 1. - 31. 12. 2009

Průběžná kampaň (od roku 2004) na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky 
V rámci kampaně uděluje Síť MC organizacím, které se snaží zlepšovat podmínky života rodin s dětmi, certifikát Společnost přátelská rodině. 

www.familyfriendly.cz


Národní týden manželství: 9. - 15. 2. 2009

Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Cílem kampaně je podpora manželství a dobrých partnerských vztahů. 

Závěrečná zpráva


Masopust: 10. - 24. 2. 2009

Síť mateřských center podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Masopust je příležitostí, jak upozornit hravou a nevázanou formou na nešvary lidské společnosti i příležitostí ke společné zábavě v obcích.


Spolu u kulatého stolu: 1. 3. - 30. 4. 2009 

Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.


Přijďte pobejt aneb den otevřených dveří: 15. 5. 2009

Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím mateřská centra jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

Závěrečná zpráva


Táta dneska frčí: 8. - 21. 6. 2009

Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem je posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center.

Závěrečná zpráva


Město pro děti: 1. 9. - 31. 10. 2009

Cílem kampaně je upozornit na stav obcí a měst z uživatelské roviny malých dětí, v letošním roce na se zaměřením na ekologickou problematiku . Představit veřejnosti místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení.